Catalan Verbos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,19 KB

Verbo: és la categoria gramatical que ens informa del que fa el subjecte; acompleix la funció de nucli del predicat de l'oració. Els verbs expressen una acció o un estat.
Conte: és una narració generalment breu que relata uns fets ficticis amb l'intenciód'entretenir, moralitzar...
Novel·la: és una narració en prosa de llargada extensa en què s'expliquen uns fets que poden ser reaals o ficticis.
L'habilitació consisteix a canviar la categoria gramatical d'un mot que pren un significat nou sense canviar de forma.
La parasíntesis: consisteix a afegir a un lexema un prefix i un sufix, de manera que sense un d'ells la paraula és inexsistent en la llengua.
La composició: consisteix en forma paraules noves a partir de la combinació de dos o més mots amb significat independent. Els mots compostos, però, constitueix una sola paraula amb unitat de sentit.

Entradas relacionadas: