Catalan U1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 18,39 KB

EL MODERNISME (1892 - 1911)
Idees bàsiques
-Moviment oposat a la renaixença (moviment anterior).
-Considera la renaixença com poc ambiciosa i massa tradicional
-Modernistes volen cultura més moderna i més ambiciosa (nivell nacional)
-Crispació intel·lectuals->volen separar-se d?Espanya->
Lliga Regionalista (1901)
-Modernistes consideren a burgesia conservadora i tancada
Demostracions de la rebel·lia modernista
- Són bohemis (viuen de l?art) à tipus de bohèmia
a)Rosa/daurada: mantinguts per els pares à suport burgesia (Santiago Russinyol)
b)Negra: malvivien, no masses ingressos per l?art (Joan Puig i Ferreter)
-Suïcidi: escandalitzaven a la societat
-Abandonar el país i anar a l?estranger a viure
-Mudes: anaven molt despenjats i descuidats ? alta burgesia (elegants i ben vestits)
Etapes del modernisme
§Etapa ideològica (1892-1900)
-Sense creació literària és més de caràcter ideològic
-Ideologia expressada a través de:
1.Revistes;
L?avenç, Els quatre gats...
2.Festes modernistes de Sitges (Cau ferrat de S.Russinyol)
-Corrents:

1.Art per art: viuen dedicats per l?art i de l?art. Art = religió i refugi (Santiago Russinyol)
2. Regeneracionista: intenten canviar la societat política o socialment (Joan Puig i Ferreter)
-Diferencies entre obra naturalista i obra modernista:
NaturalistaModernista
1. visió objectiva 1. visió subjectivista
2. coneixement racional 2. intuïció i imaginació (realitat amagada)
3. realitat determinada 3. home autorealitzat
-Artistes tenen visió fatalista de la vida (element realista), la lluita pot ser útil (autorealització) o pot ser inútil (suïcidi, bogeria)
§
Etapa creativa(1900-1911)
-El modernisme plenament establert
-La burgesia l?ha començat a acceptar gràcies a la desradicalització
-S?escriu molta literatura
Narrativa modernista
-Naturalisme natural: (Majoritàriament novel·les) Enfrontament entre l?individu i la natura, ambientades al camp.
· Raimon CASELLES,
Els sots feréstecs (primera obra naturalista)
· Víctor CATALÀ (Caterina Albert),
Solitud (novel·la modernista més important)
-
Novel·la decadentista:
· Prudenci BERTARNA, Josafat (antiheroi que es va degradant i s?acaba destruint)
-
Novel·la costumista:
· Santiago RUSSINYOL, L?auca del Senyor Esteve (fill vs pare)
· Josep POUS I PAGÈS,
La vida i la mort d?en Jordi Fraginals (última obra costumista)
Poesia modernista
-Espontaneísme: poesia k busca la espontaneïtat partint de la ?teoria de la paraula viva? de J. Maragall
· J. Maragall,
Visions i cants(obra més representativa, vol descobrir l?essència de la nació catalana)
?El mite del Comte Arnau?
?Cant espiritual? (Poema més famós, sintetitza el seu pensament sobre l?essència de l?home)
·
Blocs temàtics: 1. vinculats als jocs florals (fe, pàtria i amor)
2. paisatge i naturalesa
3. temàtica civil (crítica social i col·lectiva)
-
Arbitrarisme: antítesis Espontaneísme, molt artificiosa i treballada, busca la perfecció formal. Jeroni Zanné.
Teatre modernista
-Art total (a través de l?art podien confluir totes les arts). Mitjà per difondre idees.
-
Teatre simbolista: influencia de Moris MAETERLINCK
_ Personatges simbòlics (personatges reflecteixen una idea o estat d?ànim)
_ Les obres s?ambienten en espais màgics, poètics, idealitzats...
_ Llenguatge poètic
· Santiago RUSSINYOL,
L?alegria que passa
-Teatre regeneracionista (d?idees): influencia de Hernik IBSEN.
_ Crítica social amb voluntat que el públic reflexioni per a canviar les coses
· Joan PUIG I FERRETER,
Aigües encantades
L?ESCOLA MALLORQUINA
-Poesia del Modernisme encara que s?assembla més al noucentisme.
-Trets:
1.temes paisatgístics (illes balears)
2.segueix els paràmetres del classicisme
3.busca la perfecció formal
4.poesia en clau religiosa
· Joan ALCOVER i Miquel COSTA I LLOBERA
NOUCENTISME (1906-1923)
Idees bàsiques
-Moviment liderat per la burgesia a inicis del segle XX
-Burgesia poderosa amb desig d?autogovern amb intenció de modernitzar Catalunya i Espanya.
-ENRIC PRAT DE LA RIBA, president del govern 7 anys despres presi Mancomunitat. Intent modernització CAT.
Poetes noucentistes
-Josep CARNER: Poeta més important del noucentisme. Etapes:
· Noucentista: -
Els fruits saborosos (1a obra noucentista i la que explica millor les seves idees)
-
La paraula en el vent (poemari amorós, reflexió de l?amor)
-
Auques i ventalls (poemari irònic i satíric)
· Simbolista: - Nabí (obra + important d Carner recreació mite bíblic de Jonàs, reflexió conducta home i dubtes religiosos)
-
Jaume BOFILL I MATES (Guerau de Liost): va ser polític i periodista
· La muntanya d?ametistes (poemari noucentista)
Narrativa noucentista
-Rebutgen la novel·la per que l?associen massa amb el realisme
-L?assagista més important és Eugeni D?ORS
-Escriuen contes per que els permet experimentar amb el llenguatge
-Eugeni D?ORS escriu una anti-novel·la,
La Ben Plantada (conjunt de glosses que justifiquen l?ideal noucentista)
LA LITERATURA DELS ANYS 20 I 30. AVANTGUARDISME I SIMBOLISME
Avantguardisme
-Conjunt de moviments culturals de caràcter anti-burgès que sorgeix a Europa en el 1er terç del segle XX
-L?avantguarda trenca amb la tradició cultural, rebuig del passat.
· Pretenen deformar la realitat (realitat diferent)
· Innovació de temes - Culte a la màquina
- Culte a l?esport
- Psicoanàlisi Freud (Somnis, Sexualitat, Subconscient)
-
Innovació formal: poesia: collage, cal·ligrama, paraules en llibertat (no mètrica)
narrativa: monòleg interior, somnis... James Joyce, Ulisses.
teatre: absurd, descriu situacions il·lògiques, fent paròdia dels costums burgesos.
1. Futurisme i Cubisme (1916-1924)
·
Joan SALVAT-PAPASSEIT:(màxim representant),es torna+ntimista i tradicional, mitifica la realitat quotidiana d manera optimista
Poema de la rosa als llavis: hª d?amor sensual i carnal i de poesia sincera que no pretén reflexionar sobre la poesia ni l?amor
2. Surrealisme (1925-1924)
· Iniciat per Aragón (francès). Autor més important J.V. Foix,
Sol i de dol
· A través de la seva poesia intenta integrar poesia i avantguarda
· Poemes molt treballats. Avantguardista radical, no hi havia tradició
Simbolisme
-Antítesis Avantguarda, és com una continuïtat del noucentisme
-Entén la poesia com a una experiència intel·lectual i cultural
-És una poesia molt treballada i elitista (no ho entén tothom)
-El poeta més important i líder intel·lectual de la postguerra és Carles de la Riba,
Les el·legíes de Bierville (escrites des de l?exili)
-Poesia que a través de les paraules intenta evocar realitats allunyadesLA LITERATURA DE POSTGUERRA
Context historico-cultural
-(1936-1939)Guerra civil espanyola. Republicans vs franquistes
-(1939-1975)Dictadura franco.Supr institucions cat,esborrar signe d catalanisme,cat perseguit.Intel·lect&polítics exili/viure clandestinament
-(anys 40)Anys de repressió. No es pot publicar res en català
-(1946)Es publica alguna obra en català peró religiosa o molt neutre (
tema: enyorança de la pàtria perduda. to: trist, dolor de l?autor)
-(anys 50)Apareix algun editorial en català, es comencen a convocar concursos literaris...
-(anys 60-80)Explosió d?autors catalans.
Poesia de postguerra
-Realisme històric (anys 60)
· El poeta és un més de amb la societat que lluita contra el franquisme i que vol recuperar la cultura del país.
· El poeta intenta enriquir culturalment el país i col·laborar amb l?alliberament de la societat
· Poesia que parteix de la realitat i s?identifica amb la col·lectivitat
· La poesia s?adreça a tothom (no a un grup reduït d?intel·lectuals)
· De llenguatge assequible, senzill i viu
-
Salvador ESPRIU:
·
Poesia civil:reivindicativa,vinculada realisme històric.Somni 1 futur millor.Reflexió sociopolítica.La pell de Brau
·
Poesia del record:refugi dl poeta davant present hostil.Descriu el passat am paraules clau.Meditació sobre la mort.Cementiri de Sinera
-
Pere QUART: (Joan Oliver)
· forma part del Grup de Sabadell (irònic i satíric)
· És escèptic, desmitifica tòpics religiosos
· Cerca allò essencial de la vida. Tracta sobre temes transcendents (amor, mort...)
· A través de la poesia es mostra rebel i insubornable
· Llenguatge senzill, poc retoritzada
-
Gabriel FERRATER: (s?intenta suïcidar el dia que fa 50 anys)
· Poesia que intenta acostar-se a la prosa, busca distanciar-se dels recursos poètics i utilitzar un to neutre
· Contenció emotiva
· Poesia molt cerebral Igual que Carles Riba
· Estructura sintàctica complicada.
· Ex:
Les Dones i els dies. On recull la seva obra poètica, reflexiona sobre l?amor i el pas del temps des de la pròpia existència
-
Altres poetes de postguerra:
·
Vicent Andrés ESTELLÉS: (valencià)
- A través de la seva poesia mostra predilecció per les coses senzilles i elementals de la vida.
- Poesia entre el vitalisme i l?angoixa de la mort.
- S?expressa de forma senzilla, directe, sense tabús i utilitza jocs de paraules. Introdueix vulgarismes. Horacianes
· Joan VINYOLI: poeta que té una 1a etapa simbolista i una segona de poesia de la experiència. El Grim
· Josep M. DE SEGARRA:
- Poeta important en preguerra i la postguerra
- Prioritza l?èxit del públic per damunt d?una literatura innovadora (la gent no ho aprecia)

- (Anys 20-30)Neopopularisme:agafa formes&figures literàries&les actualitza.Moltes cançons&recrea pers mitològics. Màxim representant
- Entén la vida com un espectacle hi ho transmet en els seus poemes, busca una poesia formal, amb un lèxic treballat i que l?entengui tothom
- Cançons de rem i vela
Narrativa de postguerra
-Antecedents literaris:
· (1905)Es vol recuperar la novel·la. Postures:
- Novel·la tradicional (realista) J.M. DE SEGARRA,
Vida privada
- Psicològica (moderna) monòleg interior, M.Proust i J.Joyce, Carles Riba (màxim representant). Miquel Llor, Laura a la ciutat dels Sants
-Mercè RODOREDA:
·
Biografia:
- Va deixar d?estudiar de petita per cuidar l?avi
- Es casa als 20 anys i amb el seu oncle i te un fill als 21 anys
- Entra en contacte amb molts intel·lectuals i polítics a Barcelona, on coneix un altre món
- Deixa al seu marit i s?exilia amb Armand ORIOLS a França (comença a escriure)
- Torna a Catalunya al final de la seva vida
·
Obra:
- Preguerra: 4 novel·les, però en renuncia a 3 perquè no les considera prou bones, només salva Aloma
Aloma (basada en la seva vida real, tema: pèrdua de l?adolescència, símbol: flor)
- Postguerra: 2 tipus
1.Realista: La plaça del diamant (tema: pèrdua de la joventut, símbol: colom, angoixa i opressió pel moment històric en que viu)
2.
Imaginatiu (màgic):Mirall Trencat, hª d 3 generacions d?1 família d Valldaure (tema: pèrdua bellesa, símbol: aigua, inici i fi de la vida).
Recull de contes + important:
La meva Cristina i Altres contes
· Segueix molt la novel·la psicològica europea
·
Llenguatge: Natural, sincer...
·
Estil: Pot semblar fàcil imitar-la però és molt difícil
-
Llorenç VILLALONGA:
· Psiquiatra mallorquí, autor feixista, anticatalanista i de mentalitat europeista
·
Preguerra:
- Mort de dama, escàndol, ridiculitza nobles i intel·lectuals de les illes amb un to cruel)
- Inicia la novel·la ciutadana i moderna a Mallorca
- Es casa amb la seva cosina i van a viure a Benissalem, on crea el Mite de Bearn, una literaturització del seu poble
-
Bearn o la sala de les nines (decadència de la noblesa a les illes, Don Toni i Dona M. Antònia)
-> Parts:
1.?Sota la influència de Faust? basada en Goethe,
Faust (Don Toni vol viure intensament últims moments d joventut i s fuga am sa neboda Na Xima)
2.?La pau regna a Bearn? (Don Toni torna i busca la pau i la tranquil·litat per escriure les memòries)
-
Pere CALDERS:
· Contista més important. Literatura: Realisme màgic: Narrativa fantàstica: que connecta amb franz KAFKA (autor xec d?origen jueu)
·
Narrativa fantàstica moderna: parlen d?elements quotidians amb algun element il·lògic explicat amb naturalitat
· Literatura molt irònica
·
Cròniques de la veritat oculta (recull més important)
-Prosistes:
·
Josep PLA: Periodista,e l modernitza.Autor entre autobiografia i memorialisme.Estil clar, literatura adjectivada.To sentimental&cínic.El quadern gris
·
Joan FUSTER:Assagista&prosista molt important al PV,reflexiona sobre la condició humana.To escèptic&irònic.Estil molt clar.Nos els valencians
Teatre de postguerra
-Josep M. de SAGARRA
· Escriu en qualsevol subgènere teatral; comèdia
La rambla de les floristes
· ?poema dramàtic?
-Teatre en vers
-Llenguatge poètic
-Sentimental, teatre que tracta passions
-Final feliç
-Trama senzilla
-Ambient rural
-Temps passat i indeterminat
·
El cafè de la marina i L?hostal de la glòria
· Tradueix moltes obres de Shakespeare
-
Joan OLIVER:
· Renova la comèdia. Agafa temes existencials i escencials de la vida i els tracta amb humor.
·
Preguerra: Allò que tal vegada s?esdevingué, desmitifica l?origen bíblic de l?home
· Guerra:La fam, comèdia que ridiculitza la guerra civil espanyola i tots els seus representants
· Postguerra:Ball robat, comèdia burgesa on es parla de la crisi matrimonial de 3 matrimonis, s?inscriu dins l?existencialisme
-Salvador ESPRIU:
·
Antígona, tragèdia grega de Sòfocles. En fa una versió moderna basada en la guerra civil espanyola
·
Primera història d?Esther,comèdia espartena.Salvació 1 poble (CAT).Testament catala,molt vocabulari&mols registres.

Entradas relacionadas: