Catalan

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,2 KB

ELS VERBS IRREGULARS
Els verbs irregulars presenten alguna divergència respecte als models del verbs regulars(cantar, témer i perdere, dormir i servir).Aquestes irregularitats poden ser de diferents tipus, poden afectar tant el lexema (cregu- i ) com les terminacions (corr- e)
La velarització
la velarització es un tipus d'irregularitat que consisteix en l'aparició d'una consonant velar (c o g) al final del lexema.
presenten veralització:
-els verbs acabats en
-ldre, -ndre, -ler, -aure, -eure, -iure, -oure i la majoria del acabats en -èixer :
resoldre:resolc, resolgui, resolgué, resolgués, resolguem, resolt ...
- els verbs tenir i venir així com els seus compostos:
venir: vinc, vingui, vingué, vingués, vingut.
tenir: tinc, tingui, tingué, tingués, tingues(imperatiu), tingut.


Entradas relacionadas: