Catalan 1era parte recu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,79 KB

Tipus de verb
.Relacio amb el subjecte:
verbs personals(designen 1 subjecte d l'accio verbal).
verbs inpersonals:no designen 1 subjecte d l'acio verbal(haver-hi)
.
Relacio amb els complements:
.verbs copulatius o atributius:predicacio incompleta enllaçen 1 predicat nominal o atribut al subjecte(esser,estar,semblar)
.Verb predicatiu:predicacio completa,expresan 1 accio,1proces,1activitat etc.
.
Tipus de verbs predicatius
verbs transitius:quan l'accio te 1 subjecte al qual va a parar i q s'anomena cd ex:ell dona la capsa
verb intransitiu:quan no necesita cd ex:caure
verb reflexiu:expresa 1 accio de la qul 1 mateix es agent ex:pantinar-se
verb pronominal:quan esconjuguen afegeixen 1 pronom feble de la mateixa persona q el subjecte ex:cansar-se
verbs reciproques:expresan 1 accio donada i rebuda a l'hora per cada 1 dels qui la realitsa.
.Relacio amb si mateix:
conjugacions:1a,2a,3a
Modes: indicatiu:presenta l'accio del verb com 1 fet real
subjuntiu:prohibicions
Imperatiu:ordres

Entradas relacionadas: