Català-Substatiu i adjectiu flexio

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 5,57 KB

Substantiu: 1.Generalment, afegint una -a al masculí 2.Els substantius que no són aguts i que acaben amb -e , -o , -u canvien aquesta vocal per -a 3.Afegint al masculí d'alguns substantius les terminacions -na , -ina , -essa 4.Alguns substantius tenen unes terminacions pròpies per al femení. 5.Certs masculins acabats amb -or fan el femení en -riu i els acabats amb -òleg fan el femení en - òloga 6.Altres (amo / mestressa, marit / muller, ase / somera, gall dindi / polla díndia, marrà / ovella) 7.Els invariables són els acabats amb -aire, -cida, -ista///1. En general, el plural es forma afegint una -s al singular 2. Si el mot acaba amb -a àtona, el plural es fa amb la forma -es . Això fa que hi hagi alguns canvis ortogràfics3. La majoria dels noms acabats amb vocal tònica afegeixen -ns : 4. Masculins acabats amb -s , , -x , -ix i -tx , el plural amb -os : 5. Paraules acabades amb -sc , -st , -xt i -ig poden fer el plural amb -s o amb -os 6. Dupliquen la -s una sèrie de mots acabats amb -as -es -is -os -us 7. Mots invariables: -Mots no aguts acabats en -s(alferes, bíceps) -Femenins aguts acabats en -s - Els noms dels dies de la setmana - Altres (temps, bis, fons, plus, pus, apèndixs, hèlixs, tòraxs, falçs, índexs, vèrtexs)

Adjectius:1. En general, el plural es forma afegint una -s al singular 2. Si el mot acaba amb -a àtona, el plural es fa amb la forma -es . Això fa que hi hagi alguns canvis ortogràfics 3. La majoria dels noms acabats amb vocal tònica afegeixen -ns 4. Els masculins acabats amb -s , , -x , -ix i -tx fan el plural amb -os5. Les paraules acabades amb -sc , -st , -xt i -ig poden fer el plural amb -s o amb -os 6. Dupliquen la -s una sèrie de mots acabats amb -as -es -is -os -us
---------------------------------------------------------------

C. morfològics:
Radical(cant) Vocal temàtica(à) Temps(ve) Persona(m)
Prop Coor:copulativa(i,ni)/disjuntiva(o, o bé,o, sinó) distributiva(ara..ara,ni..ni)adversativa(però,no obstant)continuativa(doncs,també,a més)explicatives(és a dir,o sigui)
Prop S Sub: que(conj)+oració, (preposició+)inf, què(pr.interr)+oració, si(pr.interr)+oració
Són masculins:
els afores, un escafandre, el marge, un anell, els espinacs, un orde religiós,un avantatge, un estratagema, el pebre, el compte, el front, el pendent, el corrent, un full (de paper), el senyal, el costum, un interviu, els tèrmits, el deute, el llegum, un titella, el dubte, el lleixiu, un bacteri
Són femenins: una amargor, una anàlisi, la nespra, la claror, una àgape, les postres, una esplendor, una àncora, la síncope, una olor, la marató, la síndrome, la remor, una aroma, la sida, la resplendor, la cercavila, la vodka, la suor, la dent, una allau

Entradas relacionadas: