Catala pronoms relatius

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,09 KB

PRON RELA: Que(subj,CD,CC), Què, Qui (coses-introduit x prepo), El qual,...(CI,CRV,CC)-antecednt elidit, On (CCLL, ->potser substutit x art+què/el qual) La qual cosa, cosa que, fet que,...
Subo ADV: de temps ( <- abans que, fins que, ->quan, així que, tot just, = mentre, sempre que, De lloc(alla on, arreu on, pertot arreu on, . Aquest on no te antecedent) DE mode: (com, com si, segons que), de causa( pq, ja que, per tal com, com que) de finalitat(pq, a fi que, per tal que, verb subjuntiu) de consquencia:( tant...que, tan...que, de tal manera...que) [precedeix adj/adv->tan, actua com adv->tant] de condicio( si, mentre que, en cas que, només que, de concessio( encara que, per més que, tot i que, de comparacio( mes...q, millor...que, com...menys, tants ...com)

Entradas relacionadas: