Catala predicats

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 3,18 KB

Tipus de predicats :
- Nominal : El nucli és un verb copulatiu.
- Verbal : El nucli és un verb predicatiu.
-Quins són els verbs copulatius?
Ser o ésser,estar,semblar o parèixer,aparentar,esdevenir,
-Què és un verb copulatiu?
Es aquell que per ell mateix no té gaire significat, sovint se’n podria prescindir. Fa d’enllaç.
-Què és un verb predicatiu?
El què té molt de significat i indica alguna cosa respecte el subjecte.
- Quins són els verbs predicatius?
Els què no són copulatius.
Tipus de verbs predicatius:
-Transitius(dir) : Necessiten un complement per tenir un significat complet.

-
Intransitius:No necessiten un complement per tenir un significat complet.
-Què és un complement del nom?
Paraula que afegeix informació i amplia el significat del substantiu que l’acompanya. El doctor exel·lent.
-Què és un complement de l’adjectiu? Exemples:
Adjectiu que acompanya un nom. Una dona amable
-
Què és un complement adverbial? Exemples:
Un adverbi que acompanya un nom. Érem lluny de la veritat.
-Què són els complements verbals? Tipus:
Un sintagma que complementa un verb.
-
Complement directe
-Complement Agent
-Complement Indirecte
-Personatges principals:
Domina o Midons,hom,gilos.
Detecta estructures del complement directe:


a)SN Els futbolistes signaren el contracte
b)SN representat per un pronom feble o pronom tònic.
Dona’m
això dona-m’ho
c) Oració subordinada substantiva
Penso que
hauríem de callar
ORACIÓ ACTIVA-PASSIVA
L’arquitecte va construir
la casa
Verb ser + participi = La casa va ser construïda per l’arquitecte.
Abreviatures:dilluns=Dl,dimarts=dt,dimecres=dc,dijous=dj,divendres=dv,dissabte=db,diumenge=dg.Ctra=carretera,A.C=abans de crist,...

Entradas relacionadas: