Català

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,71 KB

Romanticisme XIX: moviment que apareix com a reaccio al culte a la rao que impera en el segle anterior, amb la il.lustració, i que valora la imaginacio i la intuicio per coneixer la realitat i per interpretar-la i l'expressio dels sentiments de manera subjectiva i exaltada.Autors poesia s.XIX: Aribau (Oda La Patria), Verdaguer (Canigó, L'Atlantida, Idil.lis i cants mistics, Patria). Autors narrativa s.XIX: Bofarull (L'orfeneta de Menargues), Genis i Aguilar(Julita). Autors teatre s.XIX: Frederic Soler (El castell dels 3 dragons, Les joies de la Roser), Angel Guimerà (Gal.la Placida, Mar i cel, Maria Rosa, Terra Baixa, La filla del mar).Costumisme XIX: moviment que neix com a concequencia dels canvis socioeconomics produits per la revolucio industrial i que preten de reflectir el mon que desapareix. Autors Narrativa s.XIX: Emili Vilanova (Del meu tros, Quadros populars).Realisme XIX: moviment que neix en oposicio al romanticisme, i que preten reflectir la realitat, partint de la rao i de l'observacio. Autors narrativa s.XIX: Marià Vayerda (La punyalada).Naturalisme XIX: moviment que neix com a evolucio del realisme i que preten interpreter i reflectir la realitat, partint de l'experiencia com a unic mitja. Autors narrativa s.XIX: Narcis Oller (La papallona, L'escanyapobres, Vilaniu, la febre d'or, la bogeria, pilar prim). Drama Romantic:obres que es basen en ambients del passat i en histories de tractament subjectiu . Sainet: peça teatral de curta durada que presenta situacions sencilles, comiques i d'actualitat, pretenent divertir. Caracteristiques romanticisme: -artista esser superior -art relacio entre natura i esser huma -revaloracio epoca gotica -fugida en temps i espai -exaltacio pobres i sentiments nacionals -imaginacio i intuicuó -oposicio a la norma. Caract. Realisme: -rebuig element fantastic -fugida epoque passades -analisi de l'individu -gran import. personatges -predomini descripcio. Durant renaixença, prenen importancia les novel.les historiques (Antoni Bofarull) i les romantiques (Marti Genis i Aguilar). Modernisme: dues tendencies: -la dels regeneracionistes (creien que l'art era un mitja per transformar la societat) -La dels esteticistes (no creien en la transformacio de la societat). Poesia modernista: espontania, temes paisatge, natura i llegendes tradicionals amb un to vitalista i exaltat. Narrativa modernista: novel.les breus i fomenta el conte. Destaca Novel.la Rural (Raimon Casellas, Victor Català, Josep Pous i Pagès). Obres: Joan Maragall (visions i cants, enlllà, sequències) s.XIX-XX Moder. Poesia. Miquel Costa i Llobera (Horacianes) '' '' ''. Joan Alcover (Cap al tard, poemes biblics) '' '' ''. Raimon Casellas (Sots ferestecs) '' Narrativa ''. Victor Català (Solitud) '' '' ''. Pous i Pages (la vida i la mort de...) '' '' ''. Rusiñol (l'auca esteve) '' '' ''. Isglesies (garses) '' teatre ''. Puig i ferrater (aigues encantades) '' '' ''. Rusiñol (....passa, formigues) '' '' ''.

Entradas relacionadas: