Catala 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,69 KB

ARCAISME:mot q ha entrat en desus
DIALECTISME
TECNISIME
MANLLEU O ESTRANGERISME
NEOLOGISME
:mot creacio recen i q generat apartir d l'habilitacio,derivacio,composicio o es tomalmen nou.
ÈTIM:forma originaria mot procendn altra llengua i ara fomar part d la nostra.
PATRIMONIAL(jove,cadira,orella)
CULTISME,
(filologia) SEMICULTISME(MIRACLE)
PSEUDODERIVAT:
auricul-ar(orella)/juven-il(jove)/capil·l-ar(cabell)
DOBLET LÈXIC
MOT HABILITAT
SIGLACIO
BARBARISME
------------------------------------------------------------
Fonema:
unitat d'estudi teorica no significativa i distintiva, per dividir un element fonetic.
So: realitzacio practica dls diversos elements.
Arxifonemas: son els morfemes q tenn algun so en comú. ex:[(a/3/e)=a] pauet,peuet.
Al·lòfon:cada una de les variants q pot tenir la realitzacio d'un fonema en funcio dl context en q s troba.
V.tonic:sons q s troben en posicio accentuada
V.aton: sons q s troben en posicio inaccentuada
Hiat:fenomen consonantic on la succesio de dus vocals son pronunciades en un cop de veu diferents, i/u + vocal.
Geminacio:Grafia->l·l=[l:] mm=[m:] dd[d:] nn=[n:] Vocal+b+l(poble) Vocal+g+l(regla) T+ll=ll:/T+N=n:/T+L=l:/T+M=m:

Entradas relacionadas: