Català

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,04 KB

 
1.-Afegint terminació a al masculí
2.-Terminacions: Na, Essa, iu, ina
3.-Canviant la e per la a
4.-Mots acabats en r muda, afageixen a i r no es muda
5.-Mateixa forma per masculí i femení
6.-Masculí es forma pel femení afegint -ot
7.-Masculí i femení tenen arrel diferent
8.-Mascle,famella
FORMACIÓ PLURAL:
1.Afegint s al singular
2.Invariables
3.Afegint es, ns, os
ES:Noms no aguts acabats en a canvien per es, canvis ortogràfics
c-qu
j-g
ç-c
g-gu
gu-gü
qu-qü
NS:Afegeixen ns als mots acabats en vocal tónica
Exp: Noms lletres, Noms notes
OS:Afageix os als noms masculins acabats en s,ç,x,ix,tx
1.-Mots acabats en -s prededida de vocal duplica s
2.invariables
3.Mots femenins acabats en ç forman plural afegint sEntradas relacionadas: