Català

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,63 KB

Llengua:1) nord-oest/pel-roig/para-xocs/corre-cuita/obrellaunes/mata-rates/matamosques/escuradents/fisicoquímics/sud-africa/ lleva-sol/para-sol. 2) locució: conjunt de paraules k actuen en un sol mot a tots els nivells d'analisi. Frase feta: és una construcció linguistica própia d'una llengua determinada, que generalment no té una correspondencia exacta amb altres llengues. treballa a poc a poc/......./treu-te la son de les orelles. 3) *us hi heu de fixar(CRV)/el temps(CD)amb un cronomentre(CCM)/* hi vaig veure els jugadors(predicatiu)/a la premsa(CCL)/* els nobles no hi renuncien(CRV)/* li escriurem(OI)/* una serp va espantar-los(OD)/ el pastis(subj)de llimona(CN)/mai(CCT)ens(OI)* mai no ens en parlava(CRV)/*la camisa ho és(atri)/el dia 8 de febre(CCT)/injusta(predicatiu)/ben fred(atri)/les serps(subj)/*els els vaig comprar(OD)(OI)/tot el terra(subj).Literatura:1- a) Noucentisme/el diferencia que aket agafa les coses de la epoca classica/Eugeni d ors/la poesia Josep Carner. b) ordre/control/mesura. c) Promoure la cultura catalana/dons pompeu i fabra es ki es l encarregat de dur a terme la codificació llinguistica, les obres que du a terme son: normes ortografiques, gramàtica catalana,diccionari general de la llengua catalana.d) estableix una semblança entre fruits i una etapa de la vida. està compost per 18 poemes, el títul son suferidors i esdeveniments simbólics. Una de les característiques dels ffruits es que van lligar amb la figura humana,colors vius, fruits sucosos(etapes + vitals) colors apagats, fruits secs(vellesa).4- a)d'una manera optimista, donan-li valor a els aspectes positius de la vida. b) desitja que l'amor perduri tota la vida. c) d'una ofrena que fa cap a l'amor, personificació d) deixa 1 porta oberta, pk en els seus veros deixa entreveure la importancia de l'amor, la felicitat i en cap moment l'està rebuijant.

Entradas relacionadas: