Catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,52 KB

EM - S. V - 1453 caiguda IR occident
S XII - literatura catalana
S XII-XIV: primeres llengues romaniques(no llati)
feu (terra)- feudalisme-nova estructura social i politica
SM-teocratica (religio per damunt de tot)
finalitat lite-didactica i moralitzadora
tres estaments-esglesia nobles i poble
tres tipus lite: moral cortesana i popular
mateixa aparicio lite i art gotic
max explendor lite oral i trobado vinculada art romanic
cavalleria-valor honor fidelitat
SM- plurilingue(noves literatures ex:occita,aragones)
habitual llengues i cultures diferents mateix senyor
lites nacionals EU creixe i enforti conjuntamen amb les unitats politeques qu es van anar formant
primers textes trobats lite catalana S XII
primers manuscrits tex lite S XIII
primers escriptors(creadors lite ex:Llull)
lite medieval es basa emitacio de models ex.(llull-contes orientals) i plagian fragments

EM - S. V - 1453 caiguda IR occident
S XII - literatura catalana
S XII-XIV: primeres llengues romaniques(no llati)
feu (terra)- feudalisme-nova estructura social i politica
SM-teocratica (religio per damunt de tot)
finalitat lite-didactica i moralitzadora
tres estaments-esglesia nobles i poble
tres tipus lite: moral cortesana i popular
mateixa aparicio lite i art gotic
max explendor lite oral i trobado vinculada art romanic
cavalleria-valor honor fidelitat
SM- plurilingue(noves literatures ex:occita,aragones)
habitual llengues i cultures diferents mateix senyor
lites nacionals EU creixe i enforti conjuntamen amb les unitats politeques qu es van anar formant
primers textes trobats lite catalana S XII
primers manuscrits tex lite S XIII
primers escriptors(creadors lite ex:Llull)
lite medieval es basa emitacio de models ex.(llull-contes orientals) i plagian fragments

EM - S. V - 1453 caiguda IR occident
S XII - literatura catalana
S XII-XIV: primeres llengues romaniques(no llati)
feu (terra)- feudalisme-nova estructura social i politica
SM-teocratica (religio per damunt de tot)
finalitat lite-didactica i moralitzadora
tres estaments-esglesia nobles i poble
tres tipus lite: moral cortesana i popular
mateixa aparicio lite i art gotic
max explendor lite oral i trobado vinculada art romanic
cavalleria-valor honor fidelitat
SM- plurilingue(noves literatures ex:occita,aragones)
habitual llengues i cultures diferents mateix senyor
lites nacionals EU creixe i enforti conjuntamen amb les unitats politeques qu es van anar formant
primers textes trobats lite catalana S XII
primers manuscrits tex lite S XIII
primers escriptors(creadors lite ex:Llull)
lite medieval es basa emitacio de models ex.(llull-contes orientals) i plagian fragmentsllull va escriure en catala en comtes de llati
per aixo la lite catala comences a expresar en prosa
primer auor europeu que va escriure sobre temes cientifics filosofics teologics didactics morals en catala
llull es va considera creador literari catala
ell va fixarne el model del catala s XIII (temes no lite)
llull es caracteritza per teocentrisme i voluntat didactica i moralitzadora de la literatura
per ell lite: mitja per dibulgar les seves idees
va notar que al catala li faltaven paraules i les va introduir del llati
llull va deixar poemes autobiografics, cosa poca habitual al seu temps
llull mallorca(1232-1316) va estar a la cort fins als 31 anys fins que es trobava component un poema trobadoresc en occità per una dama i se li va apareixer la figura de jesus cruzificat aixo a repetir 5 vegades i va fer que deixes la familia i la cort i es dediques a voler cristianitzar el mon, critican els conciutadants i convertint els infidels al cristianisme despres de 10 anys destudi i vida ermitana es va proposar demostrar la existencia de deu a treves dun llibre, l'art lul·lina, per convense els infidels de les excelencies del cristianisme. amb aquest proposit va viatgar per europa i el nord dafrica. els seus ideals van empenyer a escriure en catala per poder ser entes per un public mes ampli pero tambe continuar escrivint en llati. es autor que es barreja de mistic misioner filosof i viatger
obres principals: llibre d'evast(llibre d'amic e amat), blanquerna i llibre de les marevelles (hi ha el llibre de les besties que es un apoleg d'intencio politica)
al·egoria: descripcio o narracio que comporta un sentit real i un altre de figurat, fan referencia a la mateixa cosa.

llull va escriure en catala en comtes de llati
per aixo la lite catala comences a expresar en prosa
primer auor europeu que va escriure sobre temes cientifics filosofics teologics didactics morals en catala
llull es va considera creador literari catala
ell va fixarne el model del catala s XIII (temes no lite)
llull es caracteritza per teocentrisme i voluntat didactica i moralitzadora de la literatura
per ell lite: mitja per dibulgar les seves idees
va notar que al catala li faltaven paraules i les va introduir del llati
llull va deixar poemes autobiografics, cosa poca habitual al seu temps
llull mallorca(1232-1316) va estar a la cort fins als 31 anys fins que es trobava component un poema trobadoresc en occità per una dama i se li va apareixer la figura de jesus cruzificat aixo a repetir 5 vegades i va fer que deixes la familia i la cort i es dediques a voler cristianitzar el mon, critican els conciutadants i convertint els infidels al cristianisme despres de 10 anys destudi i vida ermitana es va proposar demostrar la existencia de deu a treves dun llibre, l'art lul·lina, per convense els infidels de les excelencies del cristianisme. amb aquest proposit va viatgar per europa i el nord dafrica. els seus ideals van empenyer a escriure en catala per poder ser entes per un public mes ampli pero tambe continuar escrivint en llati. es autor que es barreja de mistic misioner filosof i viatger
obres principals: llibre d'evast(llibre d'amic e amat), blanquerna i llibre de les marevelles (hi ha el llibre de les besties que es un apoleg d'intencio politica)
al·egoria: descripcio o narracio que comporta un sentit real i un altre de figurat, fan referencia a la mateixa cosa.

llull va escriure en catala en comtes de llati
per aixo la lite catala comences a expresar en prosa
primer auor europeu que va escriure sobre temes cientifics filosofics teologics didactics morals en catala
llull es va considera creador literari catala
ell va fixarne el model del catala s XIII (temes no lite)
llull es caracteritza per teocentrisme i voluntat didactica i moralitzadora de la literatura
per ell lite: mitja per dibulgar les seves idees
va notar que al catala li faltaven paraules i les va introduir del llati
llull va deixar poemes autobiografics, cosa poca habitual al seu temps
llull mallorca(1232-1316) va estar a la cort fins als 31 anys fins que es trobava component un poema trobadoresc en occità per una dama i se li va apareixer la figura de jesus cruzificat aixo a repetir 5 vegades i va fer que deixes la familia i la cort i es dediques a voler cristianitzar el mon, critican els conciutadants i convertint els infidels al cristianisme despres de 10 anys destudi i vida ermitana es va proposar demostrar la existencia de deu a treves dun llibre, l'art lul·lina, per convense els infidels de les excelencies del cristianisme. amb aquest proposit va viatgar per europa i el nord dafrica. els seus ideals van empenyer a escriure en catala per poder ser entes per un public mes ampli pero tambe continuar escrivint en llati. es autor que es barreja de mistic misioner filosof i viatger
obres principals: llibre d'evast(llibre d'amic e amat), blanquerna i llibre de les marevelles (hi ha el llibre de les besties que es un apoleg d'intencio politica)
al·egoria: descripcio o narracio que comporta un sentit real i un altre de figurat, fan referencia a la mateixa cosa.

Entradas relacionadas: