Cata verbos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,96 KB

Verbs incoatius com "servir" s'afegeix la partícula -eix

tipus de verbs : -regulars: segueixen el model bàsic

                             -irregulars: no segueixen el model bàsic

- poden averi irregularitats en el lexema i en l'auxiliaritat

Irregularitats en l'auxiliaritat:

1a conjugació: - tots els verbs són regulars menys: anar i estar.

                          - Els verbs d'aquesta conjugació si el lexema acaba en vocal, porten dieresi les terminacions: -i, -is, -in del present de subjuntiu i del imperatiu.

2a conjugació:  - a la segona del sing. del present d'indicatiu del verbs: tòrcer, néixer, créixer... apareix una "e" eufònica entre el lexema i la "s" de la terminació.

                            - el verb córrer sescriu amb "e" a la tercera persona del singular del present d'indicatiu i a la segona del imperatiu

                            - els verbs que fan l'infinitiu acabats en -re, si amés tenen el lexema acabat en vocal, com ploure, porten dièresi a les terminacions: -ia, -ies, -ien del pret. imp. d'indicatiu. si el lexema es tònic no dièresi.

3a conjugació:  - A la 2a pers. sing. del present d'indicatiu apareix una "e" eufònica entre el lexema i la -s de la terminació

                             - El verb omplir i obrir acaben amb "e" a la 2a pers del sing. del imperatiu.

                             - Els verbs que tenen lexema acabat en vocals porten dièresi en les terminacions següents:

                                  *****************************************************************************Irregularitats del lexema:

eufòniques: intercalació d'una "d" a l'infinitiu, futur i condicional dels verbs acabats en: -ldre, -ndre

ortogràfiques: - verbs: jeure, néixer, treure, heure, fer, péixer canvien la "e" del lexema per una "a" en posició àtona.

                           - Els verbs: collir, cosir, escopir, sortir, tossir, canvien la "o" per la "u", quan el lexema es tònic

                           - Els lexemes dels verbs; poder i voler tenen una "o" en la 1a persona dl present d'indicatiu, a tot el present de subjuntiu i al imperatiu.

                            - Alguns verbs de la 1a conjugació canvien l'última consonant del lexema davant les vocals "e" i "i"

Fonètiques:  -

Entradas relacionadas: