Cata

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,71 KB


Sinonimia=signif. coincidentPurs=Intercanviabls(gasolina-benzin)
Parcials=en certs contxtos(nervi-vigor) Geosinònims=parlars dif.(xic-noi) Antonimia=signif. oposat Gramatical(adicció morfema)simètric->asimètric Lèxica-graduació(blanc-negre)-afir.1 nega l'altre(aprovat-suspès) Polisemia=2 o + signif. Homonímia=es pronuncien=, s'escriuen=, signif. dif. Homografia=mateira grafia,dif pronunciació(Seu d'Urgell-Això és seu) Homofonia= Mateixa pronunciació,s'escriuen dif.(numeral vuit-adj. buit)Hiperonim=mot amb camp extensiu amb altre d menor extensió(arbre -> roure) Hiponim=al reves. Lèxic patrimonial=evolució llatí vulgar pel contacte amb altres llengues(patre->pare) Cultismes=Han arribat a través d'institucions culturals(titulu->títol) Doblets=parells de mots relacionats semànticament x pertànyer al mateix etim llatí, han donat lloc a paraula culta i patrimonial(Llatí-capsa cult-capsa patrim-caixa) Semicultismes=mots d'origen culte q han estat transf. parcialment(miracle->mirall) Pseudoderivats(falsos derivats)=paraules relacionades amb mot patrimonial xo no es deriven, han estat manllevades del llatí culte.(Ètim llatí:filiu Mot patrimonial:fill Preudoderivat:filial) Manlleu(préstecs)=element lingüístic q passa d'una llengua a altre i s'integra: Neologismes=mots nous q no tenen cap equivalent(rugby) Neologismes de significat=afegeixen una nova accepció a un mot existent.Neologismes de forma=més complexos i variats, es crean x procediments diferents. - Composició i derivació mitjançant elements prefixats o sufixats:perden el seu valor etimològic i serveixen per crear neologismes.(televisió(visio de lluny)) Per analogia i camps semántic paraules com(telediari) -Sufixació per imitació:sufix propi d'una paraula x crear una altra semblant(aqüeducte->oleoducte) -Comoposició d 2 mots ja existents:para llamps, caixa negra. -Ús de prefixos i sufixos grecs o llatins: propis del registre cientificotècnic->isotèrmic. Estrangerismes=Paraules integrades,tenen equivalent(orsai - fora de joc) -Occitanismes:rel. entre Cat i Occitania(zona Vall d'aran) veire->got -Hel·lenismes:llengua grega(escorpí, botiga,calaix) -Castellanismes:(amo, despedida,faldilla) Admesos(casar,senzill,llàstima) No admesos(barbarismes) -Gal·licismes:dels francesos(xofer,peluix) -Italianismes:bufó, novel·la, disseny. -Indoamericanismes:llengües ameríndies(huracà,barbacoa,xiclet) -Anglicismes:llengua de prestigi(film,ianqui,futbol,esport) Calscs lingüístics=Expressions d'altres lengües que hem adaptat i transformat(compact disc- disc compacte) Locucions=grup de mots que té el valor sintàctic d'una sola paraula. Loc. gramaticals:mots q serveixen x unir sintagmes. -Loc. verbals: nucli d les quals es un verb, aporta significat metafòrica a la locució.Principals verbs:tenir,fer i anar. es poden substituir x un verb(tenir por) -Loc. adjectivals:sintagmes adjectivals constituits x un adj q fa d nucli i un CPrep o comparatiu(nou de trinca) -Loc. adv:estructures formades x classes d mots gneralment dif. de l'adverbi, modifiquen sintagmes verbals o oracions i es poden subst. x un adverbi(dormia de bocaterrosa:dormia així) -Loc. nominals:sintagmes construïts a partir d'un nucli nominal.Lexicalització fruit de l'ús.(cop d'ull, ull de bou) Frases fetes= tenen significat propi, tot i que no es poden deduir del significat dels seus components. Forma invariable. Donen molta expressivitat al discurs, s'associen als registres no formals(el guisat ha estat per llepar-se'n els dits) Formes: -Oració simple:Moltes palles fan un paller. -O.Juxtaposades:tal faràs,tal trobaràs. -O. coordinades:Ésser cornut i pagar el beure. -O.subordinades:Qui paga,mana

Entradas relacionadas: