Cata

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,41 KB

 
Morfologia verval
tipus de verbs: relacio en el subjecte: verbs personals:designen un subjecte de laccio verval.
actius: tenen un subjecte k executa laccio verval.
pasius: tenen un subjecte pacient k rep o en racau laccio del verb. Akest caracter saconsegeix amb lus del verb esser en auxiliar seguit del participi ser.
verbs impersonals: no designen un subjecte de laccio verbal. Infinitiu, participi, gerundi.
relacio entre complements:
verbs copulatius: enllaçem un predicat nominal o atributiu al subjecte. Ser, estar, semblar. verbs de predicacio incompleta.
verbs predicatius: predicacio completa. Expressen un proces, una activitat, 5 tipus::
verbs transitius:
son akells en k laccio expresada te un objecte al cual va a parar i k sanomena complement directe.dormir, donar...
verbs intransitius: no necessiten un cd... creixer,neixer,nadar...
verbs reflexius: expresen 1 accio de la cual un mateix es agent i pacient a lora, rentarse...
verbs pronominals: es conjugen adjuntantse un pronom feble de la mateixa persona k el subjecte. cansarse, entosudirse, no pronominals callar, marxar.
verbs reciprocs: sexpresa una accio donada i rebuda a lora per cada un dels k la realitza. la marta i el jordi sajuden.
perifrasi amb valor aproximatiu: es construeix am venia + infinitiu.
valor reiteratiu: tornar + infinitiu.
valor temporal: acabar de + infinitiu
duratiu o repetitiu: estar + gerundi.
continuatiu: continuar + gerundi.


Verbs velars: preterit perfet indefinit, present de subjuntiu, imperfet de subjuntiu, imperatiu
voler: tot tot tot tot
saber: --- tot --- algunes 3ªs
caber: --- tot --- persones 1ª3ªp
veure: tot (nos/vos) tot (nos)

conjugacions vervals:
pret.ind: veig, veus, veu, veiem, veieu, veuen.
imp.ind: veia, veies, veia, vèiem, vèieu, veien.
pas.ind: (visquí), veieres, veié, veiérem, veiéreu.
pres.subj: vegi, vegis, vegi, vegem, vegeu, vegin.
imp.subj: veiés,veiessis, veiés, veiéssim, veiéssiu, veiessin.
imperat: veges, vegi, vegem, vegeu, vegin.
gerundi: veient.
participi: vist, vista, vistos, vistes.

Entradas relacionadas: