Carta i text dialogat

Enviado por Francisco y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,56 KB

CARTA

narració escrita utilitzada per a adreçar-se a una persona.

Estructura: encapçalament,cos i peu:

-informal:

població i data/nom

introducció/exposicio d'arguments-conclusió

comiat-signatura-postdata

-formal:

destinatari-emissor

població i data

salutació

introducció assumpte

exposició arguments

conclusió

comiat        signatura

PD

Recursos lingüístics

-formúles salutació i comiat

- pronoms interrogatius

-abreviatures i siglesTEXT DIALOGAT

dialogar és reproduir de manera directa les paraules

 Característiques

-expressiva

-conativa

-fàtica

-llengua oral

Tipus

-espontanis:cara a cara/per telèfon

-planificats:entrevistes/enquestes/xats

 Estructra

inici-proposta tema-desenvolupament-tancament

Recursos lingüístics 

 -cara a cara:

pronoms tònis/febles

oracions simples

frases curtes

paraules genèriques

fórmules de contacte

connectors explicatius

-text teatral:

noms personatges

texto

acotacions

-entrevista:

inicials noms

preguntes

respostes

-diàleg en text narratiu:

guió davant de intervenció

guió para narrador

puntuació relacionada amb entonació

Entradas relacionadas: