Carbó vegetal i Carbó de coc

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,59 KB

 

Revolució industrial:


Denominació aplicada al model anglès de la segona meitat  de l’any 1750, i que va comportar una sèrie De canvis tècnics, econòmics, socials i ideològics, que van donar-se de forma Simultània per augmentar la productivitat.

Industrialització:


Procés de transformació de l’estructura econòmica d’un país consistent en la Aplicació progressiva de les màquines a la producció.

1.1. LA REVOLUCIÓ AGRÍCOLA


·Transformació de l’agricultura--- revolució Agrícola.

·Innovacions: canvis de conreu – introducció de Noves màquines ---nova estructura de la propietat.

·Sistema Norfolw: combinava el conreu de cereals Amb el de planta farratgeres.

·Openfields: tancament de terres comunals

·Enclosure Acts: llei que va comportar aquest Tancament.

·Pujada de preus de cereals—estimulació Propietaris—produir + increment beneficis.

1.2. AUGMENT DE LA POBLACIÓ XVIII


Augment de l’oferta d’aliments --- creixement demogràfic – Resistència davant malalties i epidèmies.

Nous avenços mèdics i higiènics (vacunes, ús de sabó)

Puja la natalitat i baixa la mortalitat.

2.1. LA MECANITZACIÓ I EL SISTEMA FABRIL


Canvi de sistemes, ús de màquines en compte d’animals i Persones. Aquest s elements van provocar la concentració d’obrers. Aquest Procés va provocar la ruïna  de molts Artesans i la producció individualitzada va ser substituïda pel sistema fabril.

2.2. LA INDÚSTRIA COTONERA


El sector emblemàtic de la Revolució Industrial  va ser la indústria tèxtil del cotó. El cotó és un teixit suau que es renta fàcilment, summament econòmic.

2.3. EL CARBÓ I EL FERRO


El carbó va ser combustible del Segle XIX, que va alimentar La màquina de vapor. Gràcies a una sèrie d’innovacions a la mineria van Permetre incrementar la productivitat. La substitució del carbó vegetal pel Carbó de coc, amb molt més poder calorífic, i la seva fosa en un alt forn van Permetre, un creixement extraordinari del sector miner del carbó, i la Producció de ferro.

2.4. ALTRES SECTORS INDUSTRIALS


Indústria química transforma el sector tèxtil.  Producció d’àcid sulfúric creix a un ritme Espectacular.

La metal·lúrgia (fabricació de maquinària) va tenir un Creixement elevat. Un altre sector de ràpida expansió va se el de la Construcció.

2.5. ELS NOUS TRANSPORTS


Anglaterra al Segle XVIII es van millorar els camins i van Construir molts canals. El ferrocarril va provocar una revolució del transport, Gràcies a la rapidesa i l’enorme capacitat de càrrega.

1829 Stephenson inventà la locomotora (màquina de vapor).

Al Segle XIX Robert Fluton va inventar el vaixell de vapor.

2.6. L’IMPULS DEL MERCAT


Gràcies a la millora de infraestructures es va implantar l’economia De mercat (no es produeix per l’autoconsum, sinó per la venda).

2.7. LA INDUSTRIALITZACIÓ DEL  CONTINENT


Durant el Segle XIX el procés industrialitzador es va Expandir per Europa. Al principi de Segle XIX transformacions econòmiques s’inicien A França i a Bèlgica.

A partir del 1850-18170 Alemanya va fonamentar el desenvolupament Industrial en l’abundància del carbó i ferro.

A Itàlia i a Espanya hi coexistien àrees molt Industrialitzades, Catalunya.

3.1. EL LIBERALISME ECONÒMIC


Al Segle XVIII pensadors britànics formen l’escola clàssica.

3.2. CAPITAL, TREBALL I MERCAT


El capitalisme és un sistema d’iniciativa lliure no Planificat que té com a objectiu obtenir el màxim benefici individual. Intenten Maximitzar el  benefici. La competència Entre empresaris els incentiva a reduir costos i preus.

Els desajustos entre l’oferta i demanda provoquen unes Crisis períòdiques.

3.3.  EL PROTECCIONISME I EL LLIURE CANVI


Gran Bretanya--- país pioner i més avançat en la industrialització, es mostra partidari de un lliure canvi (no-intervenció Estatal en el comerç internacional).

El proteccionisme defensa la imposició d’aranzels als Productes estrangers .

4.1.EL PROCÉS D’URBANITZACIÓ


L’emigració interior cap a les ciutat procedia, de les àrees Rurals circumdants. Amb l’inici de la industrialització dos milions d’anglesos Es van traslladar a les ciutats. La urbanització creix ràpidament: al 1750 a Gran Bretanya hi havia dues ciutats i el 1851 ja n’hi havia vint-i-nou.

4.2. LA SEGREGACIÓ URBANA


La burgesia va edificar barris residencials confortables on No hi havia tanta brutícia ni tanta contaminació industrial.

Els barris obrers van créixer ràpidament i en general sense Cap planificació: els carrers no estaven pavimentats, no hi havia clavegueram Ni servei de recollida d’escombraries...

4.3. LES DONES A LA SOCIETAT INDUSTRIAL


Els homes s’encarregaven de la economia, cultura, art, Política i les dones a l’àmbit domèstic de la casa. La dona era obligada a Obeir el marit, necessitava el seu permís en qualsevol acte legal.  Les dones de classe mitjana i classe alta les Tasques que feien era tenir cura de la llar i dels fills. En canvi les dones Dels pagesos treballaven el camp. Amb la industrialització van aparèixer les Dones obreres, ja que el salari del ‘home era insuficient.

Entradas relacionadas: