Cantigas de escarnio e maldicir

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,91 KB

O cancioneiro de burlas: A cantiga de escarnio e maldicir : Hai unhas 430 composicions conservadas, o 3º dos 3 grandes xeneros do lirismo trobadoresco profano galego-portugues é o menos homoxeneo. Os trobadores e xograres foron quen de criticar case todo, as cantigasd de escarnio e maldicir teñen como caracteristica a presenza dunha gran diversidade tematica e tonal. O trobar burlesco é tan convencional como esoutro da cantiga de amigo e de amor , convén ter presente que as bromas entre xograres e trobadores obedecen xa a un codigo xa aceptado ou mesmo, se a orixe delas radica nun feito real, a unha literaturizacion dese mesmo feito.Tenzon, cantigas de escarnio e maldicir: Tratase dun subxénero de caracter dialogado, elaborado simetricamente por dous autores que defenden cadansua tese asemade que rexeitan aqueloutra que propon o contrario.

Clasificacion das cantigas de escarnio e maldicir: Ainda que dentro dos cantares de burlas temos composicions de escarnio e outras de maldicir. As cantigas de escarnio caracterizanse polo emprego da diloxía ( utilizacion dos diverxentes sentidos dun vocablo) As cantigas de maldicir caracterizanse porque a burla se leva adiante mediante unha linguaxe directa e explicitana que non hai lugar para as dubidas ou os dobres sentidos.
1- Os ciclos tematicos, importante grupo de cantigas teñen como motivo da burla o mundo do sexo dende unha perspectiva obscena. 2- As satiras de vicios, costumes e defectos fisicos ocupan moitas composicions. 3- Un terceiro grupo de cantigas incide sobre os apartados politicos e morais. 4- Os ataques a determinados grupos sociais(medicos, cregos, novos ricos) ocupou tamen o labor dos xograres e trobadores. 5- As composicions de caracter parodico compoñen outro dos apartados do cancioneiro de burlas.

Entradas relacionadas: