Cantiga de amigo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 6,52 KB

C.Amigo

Orixe:desenvolvemento autoctono dunha poesía popular de caracter feminino moi en voga durante a Idade Media(Carxas mozarabes,chamsons de femme).

Definición e marcadores xeneticos da cantiga de amigo(contido):Poemas postos en boca dunha muller namorada,que fala dos seus sentimentos cara o namorado,con outras persoas do seu ambiente,e o namorado está ausente,repitese a palabra amigo,que adoita aparecer nos primeiros versos retratan a psicoloxia da muller nos seus diversos estados de ánimo.Reflicten un ambiente rural e domenstico,a rapaza baixo a tutela da nai,destacan pola paisaxe,e a descripcion dun mundo bucólico e ás referencias á xeografia galega.

Variedades da cantiga de amigo .

-As mariñas ou barcarolas:son cantigas que teñen de escenario o mar.

-As bailadas ou bailías:cantigas nas que aparece algunha danza.

-As de Romaría ou de Santuario:fan referencia a unha ermida.

-A Pastorela:cantiga na que flan unha pastora e un cabaleiro.

-A Alba:e de orixe provenzal presenta a separación dos amantes ao amencer.

Voces que interveñen.

-Cantigas monologadas:cando hai unha muller soa.

-Cantigas dialogadas:cando interveñen dúas ou mais voces.

-Cantigas narrativas:na que a voz poética a ten un narrador e despois fala a namorada.

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,C.amor

Finda:grupo de versos que van ao final da cantiga para completar ou reafirmar o seu sentido,se a cantiga e de refran a finda repite a sua rima,e se e de mestría repite as ultimas rimas da estrofa a que procede

Atafinda:o significado dun verso completase na seguinte e igual coa estrofa.C.Amor

 Orixe:Proven da canço provenzal.

Contido Definición:Poema amoroso no que un home se dirixe a súa dama, no que fala das calidades fisicas e morais da amada.O poeta manifesta o amor que sente pola dama de quen é fiel servidor,e dicir rendelle vasalaxe,e utiliza expresións como senhor.O enamoramento entre o trobador e a dama e imposible e a el producelle sufrimento:a coita amorosa.O sufrimento pode levar a poeta a loucura ou á morte figurada:topico de morrer de amor.A dama en unha muller solteira,as relacións son platonicas sin sensualidade nin erotismo.Resaltase ás veces as calidades físicas e morais da muller a dama como ser perfecto.

O codigo do amor cortes.

E unha filosofia amorosa de finais do s.XI nas cortes da Provenza de Francia,e se estendeu por europa,significa a idealización absoluta do amor como fundamento da plenitude humana,e utiliza un completo formulario para expresar as vivenzas e os sentimentos dun amor refinado.A súa caracteristica mais destacada é a transposicion dos esquemas das regras da vasalaxe feudal á relación amorosa:

-A muller aristocrática encarna o papel de senhor(que nas cantigas aparece como mia senhor)

-O trovador asume o papel de vasalo e queda obrigado ao servizo permanente da súa dama.

-Na poesia provenzal a muller tiña que casar porque as doncelas non podian ter vasalos e na cantiga de amor podia ser casada ou solteira.

-Os trobadores cubren o nome da dama cun señal e para evitar problemas dun amor adultero,na cantiga de amigo galego-portuguesa non existe o señal.

Tipos de estrofas segundo as cobras.                    Tipos de rimas

-Singulares:abba rr,cddc rr,effe rr                            Macho:silaba aguda

-Unisonantes:abba,abba,abba.                                Femia:silaba grave.

-Dobras:abba,abba,cddc,cddc.                               Palabra perduda(*)

-Alternas:as estrofas pares teñen un tipo de rima e as impares outro.

(*)é un verso solto situado case sempre no mesmo lugar en cada estrofa.

O dobre:repeticion dunha palabra ou un grupo delas nunha mesma estrofa.

O mordobre:repeticion dunha palabra pero con variacions na palabra

Mestría:dobre,mordobre,atafinda.

Refran:refrán e paralelismo.

Entradas relacionadas: