Cantares Gallegos (1863)

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,33 KB

 
Cantares Gallegos (1863) supon o inicio do Rexurdimento pleno.Un seculo despoir,a data do 17 de maio dese ano, sera a elixida para conmemorar o "Dia das Letras Galegas".Rosalía compon o libro en forma de glosas de cantares ou ditos populares, mendiante unha poesía sinxela, popular.Pero a actitude que ateiga o libro e reinvicativa.Esta reivindicacion podese observar mesmo nos cadros de constumes mas idílicos, nos versos mais aparentemente acriticos.
Costumista: predomina a descricion e a narracion para presentar creenzas,romarias,devocions da cultura popular galega.
Amorosa:As coitas amorosas funcionan como eixe semantico dunha serie de poemas postos en boca dunha muller ou home.
Intimista: Rosalia fala directamente mediante un "eu" lirico para expresar as vivencias persoais.
Socio-patriótica:Incluense unha serie de composicions nas cales a emigracion, o abandono a que Galicia esta condenada e a explotacion e aldraxes dos galegos en terra allea.


Follas novas (1880)Os nucleos tematicos basicos son dous: por unha banda diferenciase un tipo de poesia subxectivo, que corresponde os dous primeiros apartados nos que se estructura o libro e ond Rosalia desenvolve un discurso pesimista. Por outra banda hai unha poesia obxectiva, que insiste no aspecto reivindicativo do popular e do home galego. Rosalia ofrecenos en Follas Novas unha vision desolada do mundo e da vida. O sentido predominante en a saudade.
A prosa de Rosalia reducese en 3 tex tos : o Conto galego e os prolodos de Cantares e Follas Novas. O Conto Galego apareceu x primeira vez nunha publicacion periodica no 1864. O conto refire un mitivo tradic. da literat. misoxina en q 2 amigos fan unha aposta por ver se un deles seduce a unha viuva o msmo dia do enterro do seu home. O trazo caracteristico e a economia narrativa.Os 2 prologos son inestimables mostras da prosa galega de Rosalia.

Entradas relacionadas: