Calcular fluxos nets de caixa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

 

RÀTIOS FINANCERES

DISPONIBILITAT = D/PC

TRESORERIA = (D+R)/PC

LIQUIDITAT = AC/PC

SOLVÈNCIA (o GARANTIA) = ACTIU/DEUTES

ENDEUTAMENT = DEUTES/PN I PASSIU

ESTRUCTURA DEL DEUTE = PC/DEUTES


Cash-flow:


és el flux de diners d'entrada i de sortida (de caixa o en efectiu), generat per un projecte d'inversió, en un període determinat. Altrament en comptabilitat financera és la quantitat neta de diners generada per una societat amb la seva activitat comercial, o sigui, la diferència entre cobraments i pagaments. El flux de caixa és l'acumulació neta d'actius líquids en un període determinat i, per tant, constitueix un indicador important de la liquiditat d'una empresa.

L'estudi dels fluxos de caixa dins d'una empresa pot ser utilitzat per determinar:

  • Problemes de liquiditat. L'ésser rendible no significa necessàriament tenir liquiditat. Una companyia pot tenir problemes d'efectiu, tot i ser rendible. Per tant, permet anticipar els saldos en diners. 

  • Per analitzar la viabilitat de projectes d'inversió, els fluxos de fons són la base de càlcul del Valor actual net i de la Taxa interna de retorn.

  • Per mesurar la rendibilitat o creixement d'un negoci quan s'entengui que les normes comptables no representen adequadament la realitat econòmica. 

Els fluxos de liquiditat es poden classificar en:

  1. Fluxos de caixa operacionals: efectiu rebut o expès com a resultat de les activitats econòmiques de base de la companyia. 

  2. Fluxos de caixa d'inversió: efectiu rebut o expès considerant les despeses en inversió de capital que beneficiaran el negoci a futur. (Ex: la compra de maquinària nova, inversions o adquisicions.) 

  3. Fluxos de caixa de finançament: efectiu rebut o expès com a resultat d'activitats financeres, com ara recepció o pagament de préstecs, emissions o recompra d'accions i/o pagament de dividends.

Entradas relacionadas: