Càlcul de resultats i quantitats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 851 bytes

31. 628, 472 a 572

32.1. 436 a 430

32.2. 694 a 490

33. 572 a 430

34. 709, 477 a 430

35. 5208 a 4311

36. ve* acc (ejer 14) (suma)

ve*acc//ctje//com//iva (resta)

572, 6665 (perdida) a 540

37. 572 a 700, 477 exportació 0

38.1. 572 a 436

38.2. 490 a 794

38.3. 650 a 436 (cruceta)

38.4. 490 a 794

39.1 5200, 6623 a 572

39.2. 1700 a 5200

40.1. 681 a 2818

40.2. 543 (imp vta + iva), 2818, 671 a 218 (vent soc inicial), 477 (21%* importe hoja 25000)

41. 640, 642 (hoja) a 476, 4751, 572 (hoja) (NETO)

4751= 3/4 *ret trab

sst= 1/4* ret trab= x

476= X +cta 642

42. 698 a 596 (cruceta 540) resta acc * € vta=X

resultado cruceta- X = cantidad cuentas

Entradas relacionadas: