Cabanillas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 2,96 KB

Cambados, Pontevedra, en 1876. os 13años ingresa n 1seminario de Santiago de Compostela d dnd vn a sua profunda formación clásik. os 17años volve a Pontevedra.
· Primera etapa: Practica l poesía d compromiso. Durant algún tempo viviu n Cuba, regresando ó seu país pra dsempeñar diversos cargos burocráticos. n Cuba coñece a amigos de Curros, 1 d ells es Fíntela Leal, qen lle anima a escribir n gallego. Consecuencia desto s No desterro publicado n La Habana 1913, poemario cn spíritu crítico; tb alí publica Vento mareiro,1915.
·
Segunda etapa: Unido a 1proxecto cultural das Irm d Fala, fai literatura n galego. Volve a Galicia n 1915. sta etapa s+ d intervención política e ideolóxik, cn base n l celtismo galego.
· 1917 publica Da terra asoballada onde abundan as composicions d carácter reivindiktivo da identidad política e cultural d Galicia. Colabora n revistas como A nosa terra, q é 1publicación das Irm da Fala, fundada n 1916.
· Ingresa na Real Academia Galega n 1920.
· 1921 escrib 1obra dramátik,
A man da Santiñ a.
· 1925 escrib 1poema narra
O bendito San Amaro.
· En 1926 escrib 1libro d poems importante chamado Na noite estrelecida, recrea 1mito artúrico relacionádo coa leyenda gallega.. consta de 3poemas. exaltación mítik e patriota d Galicia,
· 1926 escribe una obra teatral titulada O Mariscal, onde conta a decapitación d Pedro Pardo d Cela cando intentóu rebelarse contra o podr central dos Reyes Católicos. convirtierono ópera e estrease n 1929.basas no pensamento de Vicente Risco, q escribira Teoría do nacionalismo galego en 1920 e o problema político d Galicia en 1930.
Tercera etapa: A partir de 1927. E 1etapa d lirismo personal.
o 1927:
A rosa de cen follas, insistiu na descripción da vida e o paisaxe marinero da sua terra, así como en contar as costums da Galicia campesiña. obra íntima d corte romántico.
o En 1929 sentas na silla d representante da Lingua Galega na Real Academia Española
o Dnd a sua incorporación nesta institución resid en Madrid, como poeta atravesóu 1largo período d silencio q rompería nos anos '40 coa publicación de
Camiñ os do tempo, q e 1 dos primeros textos da lit da posguerra
o 1951:
Antí fona da cantiga, publicada na editorial Galaxia, q se acaba d constituir
o 1954:
Da miñ a zanfona, poemas líricos
o 1954:
Versos de alleas terras e tempos idos, serie de traduccions d autores extranxeiros 1958: Samos, poema narrat. Foi o seu último libro publicado en vida

Entradas relacionadas: