Butlles i indulgències

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,92 KB

 
L'expansió econòmica dels segles XV i XVI va anar acompanyada del sorgiment d'una nova manera d’entendre el món: l'Humanisme. Els humanistes reivindicaven l'herència de l'Antiguitat grecoromana i van situar l'ésser humà en el centre de totes les seves reflexions.
Un esperit crític renovat va impregnar el món de les creences: es va escampar una religiositat més personal i es criticaven la corrupció i els abusos de l'Església. Això va originar la Reforma, un moviment religiós que va dividir Europa entre luterans i catòlics.
Els artistes es van entusiasmar amb el món antic i van abandonar l'estil gòtic per buscar uns nous models basats en el classicisme i en la mitologia grecoromana. La paraula Renaixement va ser creada precisament per fer evident l'inici d'un temps nou.
La recuperació del Segle XV

A la segona meitat del Segle XV, Europa va iniciar la recuperació de la crisi de la Baixa Edat Mitjana i va donar pas al creixement econòmic:

-La desaparició de les grans epidèmies i l'augment de la natalitat van propiciar el creixement de la població.

-L'increment de la demanda va fer que es cultivessin moltes terres que s'havien abandonat i es van generar excedents, malgrat que els senyors van continuar cobrant rendes.

-L'augment de la demanda també va fer revitalitzar el comerç (terrestre i marítim), i el -comerç va impulsar la producció artesanal i el creixement de les ciutats.

-La necessitat de finançament dels mercaders va suposar un important apogeu de la banca, alhora que la necessitat de moneda va estimular la mineria.

-L'auge del comerç, de les manufactures i de la banca va enriquir la burgesia, i així es va iniciar el capitalisme comercial.

Els monarques es van proposar imposar la seva autoritat i van dur a terme una sèrie de reformes per aconseguir-ho, i van consolidar un nou model de govern, la monarquia autoritària.

 • L'Humanisme va ser un moviment de renovació cultural sorgit a Itàlia al Segle XV. Suposava:

  • L'exaltació de l'ésser humà, l'únic dotat de raó i llibertat, i el rebuig de la mentalitat medieval, només centrada en Déu
  • La inspiració en la cultura grecollatina.
  • L'interès per la ciència i el progrés tècnic, que va comportar la difusió d'un nou esperit científic.
  • L'ús de les llengües vernacles com a vehicle de transmissió cultural, en lloc del llatí i el grec.
 • Molts humanistes van pretendre unir els valors cristians amb la cultura clàssica i l'interès científic (Erasme de Rotterdam)
  .
 • Les idees humanistes es van difondre gràcies a:

  • La invenció de la impremta, que va facilitar la impressió de llibres en quantitats més grans i va ampliar el número de lectors. Va ser Gutenberg qui va introduir el sistema tipogràfic d'impressió el 1455.
  • Les Acadèmies, que eren centres formats per erudits sota la protecció econòmica d'un senyor (mecenes).
  • Les Universitats, on es creaven i transmetien nous coneixements.

. La Reforma religiosa

 • Al Segle XV hi havia malestar per les pràctiques de l'Església:
  Luxe de l'alta jerarquia, escassa cultura i relaxació dels costums del clero, compravenda de càrrecs eclesiàstics i venda de butlles i indulgències.
 • Els humanistes (Erasme de Rotterdam) van criticar aquests abusos i van començar a defensar una religiositat més íntima, basada en la lectura de la Bíblia.

  La venda d'indulgències per poder sufragar la basílica de Sant Pere del Vaticà va provocar ladivisió de l'Església a partir de 1515.

 • El 1515, Martí Luter, sacerdot i monjo alemany, va publicar les 95 tesis contra la doctrina catòlica i la jerarquia eclesiàstica:
  • La Reforma luterana es basava en la salvació per la fe i en que cada creient podia ser el seu propi sacerdot i interpretar la Bíblia segons la seva consciència.
  • Luter va rebre suport dels prínceps i nobles alemanys, que volien fer-se amb les propietats de l'Església.
  • El luteranisme es va difondre amb rapidesa pel Nord i el centre d'Europa, i van sorgir altres doctrines reformistes: el calvinisme i l'anglicanisme.

Entradas relacionadas: