Bens de domini public exemples

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,4 KB

2. Utilitarisme de la regla

A L’utilitarisme de Mill no importen els motius de les nostres Accions, sinó les conseqüències que se’n deriven, sobretot quan tenen un abast molt ampli. En la resta de casos caldrà tenir en Compte les persones implicades i com els afecta les nostres accions. Aquest es diu utilitarisme de norma, justament perquè no es basa en Una acció completa sinó en les conseqüències.

Estudia Diferents formes de conducta (com ser solidari, no mentir…) però Davant d’aquestes normes poden haver-hi excepcions.


3. Critica a les ètiques anteriors

*Comença Fent una crítica a les teories ètiques anteriors. Aquestes teories Tenen un caràcter hipotètic condicionat. Ens diu que quan parlàvem Del bé màxim, el consideràvem com una cosa concreta. Per tant, Actuavem per interés.

*La Segona crítica és que aquestes tenien contingut empíric, eren Materials i quan formulaven les seves màximes es basaven en Experiències concretes. Per tant eren a posteriori. Son ètiques Egoistes perquè no busquen el bé en sí mateix.

*La Tercera és que són heterònomes. Això significa que busquen la Llei moral desde fora de la raó.


4. Imperatiu d’habilitat

L’utilitza La ciència sempre un propòsit o finalitat.
No importa si Aquesta finalitat és bona o no, sinó que el que importa és Aconseguir-la. Les proposicions que faig són proposicions Analítiques, ja que tots tenen una finalitat, que és la felicitat. Aquesta felicitat és una necessitat humana, seria una proposició AnalíTicó-pràctica. Analític perquè busca béns mitjans i Pràctica perquè té contingut empíric.


5. 2 de los 4 ejemplos del imperativo categórico

Exemple De deures cap a altres homes.

S’analitza Un cas que seria no retornar uns diners prestats per veure si la Màxima de l'acció s’ajusta a l’imperatiu categòric.

Una Persona que em demana diners sap que no podrà pagar però també sap Que no se li prestarà res sinó promet retornar-lo en un termini Determinat

No és un imperatiu categòric, no és llei universal. És una falsa Promesa en la que utilitzem l’altra com un mitjà per la nostra Finalitat.


Exemples De deures perfectes:

S’analitza Un cas que no és conrear les nostres disposicions naturals per veure Si la màxima de l'acció s’ajusta a l’imperatiu categòric.

Un Individu que té un talent que si el conrea el podria convertir en un Home útil per diversos propòsits. En canvi, les seves còmodes Circumstàncies fan que prefereixi recrear-se en els plaers abans que Complir i esforçar-se per ampliar les seves disposicions naturals.

No Seria tampoc una llei universal, ja que el deure seria desenvolupar Totes les capacitats.

Entradas relacionadas: