Béns complementaris

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,59 KB

1.El mercat i els diners :s'entén per mercat el conjunt d'activitats de compravenda d'un determinat producte dutes a terme entre oferents(venedors)  i demandants(compradors).

2.La demanda es la quantitat d'un bé que estan disposats a adquirir els tem a un preu determinat

2.1 Els factors que condicionen la demanda

A.El preu del bé en qüestió

Com mes car sigui un producte,  menys quantitat estarà disposat a adquirir el demanda més barat sigui,  més en comprarà

B.  El preu dels béns relacionats

dues categories:

-Béns complementaris.  Són els béns que van sempre en parella,  és a dir,  els que es consumeixen conjuntament.  Per exemple,  impressora i tinta,  sabates i cordons,  llum i bombetes,  etc.

-Béns substitutius.  Són aquells la utilització o consum dels quals exclou els q satisfan la mateixa necessitat que la seva.  Per exemple,  peres i pomes,  te i cafe,  s carina i sucre...  

C. La renda disponible

-

Béns inferiors

Són aquells que es demanen menys quan augmenta la renda dels demandants.  

-

Béns normals

En aquest tipus de béns,  la quantitat demanada augmenta en la mateixa proporció que la renda dels demandants.

- Béns de luxe.  Són béns que no es consumien quan la renda era baixa o bé es feia en petites quantitats.

3. L’oferta quantitat d'un bé que estan disposades a produir les empreses a un determinat preu de venda,  tenint en compte els seus costos de producció-els quals depenen dels costos dels recursos productius i de la tecnologia em prada-  i els objectius empresarials.


5. Canvis en altres factors que afecten a la demanda

A.  Augment de la quantitat demanada demanda

Aquest desplaçament té el seu origen les variacions següents:  

-Una pujada del preu dels béns substitutius.  Considerem per exemple la demanda de sucre.  

- Una disminució del preu dels béns complementaris.  Si el preu del sucre no varia i disminueix el preu d'un bé complementari com el cafè,  hi haurà més demanda de cafè i,  per tant,  la demanda de sucre es veuria beneficiada indirectament.  

- Un augment de la renda disponible.  En augmentar la capacitat adquisitiva dels demandants,  aquests consumiran més quantitat de producte al mateix preu.  

- Un canvi(a favor)  en les preferències.  Si un producte es posa de moda les persones adquiriran més quantitats del producte al mateix preu.  Els productes més subjectes a la temporali de les modes són la roba,  les premiades o les cançons de l'estiu.
B.  Disminució de la quantitat demanada

 Aquest canvi es pot deure a diversos motius:  

-Una baixada del preu dels béns substitutius.  Considerem la demanda dels cotxe de gasolina.  Si baixés el preu dels cotxes dièsel i no ho fes el cotxes de gasoli-  na,  persones començarien a comprar més cotxes dièsel,  ja que ambdós tipus de cotxe són substitutius.

- Una pujada del preu dels béns complementaris.  En el mateix exemple,  preu dels cotxes,  però la gasolina,  també disminuiria la quantitat demanada d'aquests vehicles i es veuria beneficiada la dels cotxes dièsel.  

Entradas relacionadas: