Azidoak

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,14 KB

Azido nitrikoa HNO3/Azido hipoiodosoa HIO/ Azido sulfurikoa H2SO / Azido nitrosoa HNO2! Azido hipoklorosoa HclO/Azido karbonikoa H2CO3!Azido fosforosoa H3PO3!Azido sulforosoa H2SO3!Azido bromikoa HBrO3!Azido fosforikoa H3PO4! Azido iodikoa HIO3!Azido permanganikoa HMnO4!Azido bromosoa HBrO2!Azido dikromikoa h2Cr2O7!Azido kromikoa HCrO4/Azido telurikoa H2TeO4/ Azido klorikoa HClO3/ Azido bromikoa HBrO3/Azido hiposeleniosoa H2SeO2/Azido sulforosoa H2SO3/Azido hipobromosoa HBrO/Azido Klorosoa HClO2/Azido ortofosfatoa H3PO4/Azido ostofosforosoa H3PO3/Azido periodikoa HIO4/Azido dikromikoa H2Cr2O7/Azido manganikoa H2MnO4/Hidrogeno sulfuroa H2S/Amoniakoa NH3/Magnesio hidruroa MgH2/Fosforo trihidruroa PH3/Dinitrogeno tetrahidruroa N2H4/Hidrogeno kloruroa HCL/Aluminio hidruroa AlH3/Karbono tetrahidruroa CH4/Berilio hidruroa BeH2/Estrontzio hidruroa SrH2/Hidrogeno fluorhidrikoa HF+H2O/Potasio hidruroa KH/Berun¿II?hidruroa PbH2/Litio hidruroa LiH

Entradas relacionadas: