Avantitol de una noticia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,52 KB

 

Els mitjans de comunicació social: un invent modern


Al pasat:


la comunicació entrepobles era gràcies als moviments de les persones

A l'actualitat:


Cualsevol fet es conegut per tot el mon en molt poc temps.
       

Premsa:Conjunt de publicacions períòdiques (diàries, setmanals, quinzenals...) d’informació general o específica (política, cultura, esports, ciència, societat...).
- Apareix fa uns 300 anys. 
- Canal: visual.
- Tecnologia: la impremta.
         

Ràdio:


Conjunt que, diàriament, emeten programes relacionats amb la informació
general, l’específica i l’entreteniment.
- Apareix i s’estén entre els anys 1920 i 1930.
- Canal: auditiu.
- Tecnologia: transmissió a distància del so, especialment de la veu humana i la música, mitjançant ones hertzianes.
·        

Televisió:

Conjunt de canals que transmeten gairebé tot el dia. La programació s’organitza en espais d’informació general, específica i entreteniment (concursos, pel·lícules...).
- S’estén sobretot en acabar la Segona Guerra Mundial (1945).
- Canal: audiovisual.
- Tecnologia: transmissió a distància de so i d’imatges en moviment per mitjà d’ones electromagnètiques o bé de cables.
·            

Internet

Xarxa mundial formada per milers d’ordinadors en connexió.
- Es crea als anys 60, però el seu ús s’estén sobretot a partir de la dècada dels 90.
- Canal: audiovisual.
- Tecnologia: la connexió es realitza a través de la línia telefònica o el cable de fibra òptica. 
Ofereix noves possibilitats per als mitjans de premsa.
Els diaris i revistes es troben versió electrònica.
· Multimèdia: una pàgina web conté text, imatge, i s’hi pot incloure enregistraments de so i
seqüències de víDeó. Això permet oferir la informació de manera més completa i sense
problemes d’espai.
· Hipermedia: són els enllaços que permeten connectar amb d’altres pàGinés per ampliar la
informació.
· Periodicitat: la informació s’introdueix i s’actualitza al minut.
· Hemeroteques en línia: la informació s’arxiva i es pot recuperar quan calgui. La memòria, en
aquest sentit, és il·limitada.
· Interactivitat: permet la participació dels lectors a partir del contacte interactiu amb el mitjà.

La premsa i els gèneres periodístics


Gèneres informatius: la seva finalitat és informar dels esdeveniments relacionats amb l’actualitat. Tenen un caràcter objectiu i són els següents: la notícia, l’entrevista, la crònica i el reportatge.
· Gèneres interpretatius: la seva finalitat és analitzar els fets i valorar-los segons punts de vista diferents. Tenen un caràcter subjectiu i són: l’editorial, els articles d’opinió, les cartes a la direcció i la crítica.

Estructura interna seguint tres models:


·Estructura de «piràmide invertida»: s’anomena així perquè la informació del text segueix l’ordre de la rellevància. La informació més important se situa al principi i, a mesura que el text avança, apareix informació cada cop més complementària. És l’estructura base de la notícia.
· Estructura narrativa: segueix l’ordre cronològic dels fets. La crònica sol tenir aquesta estructura.
· Estructura dialogada: el text s’organitza a partir dels torns de paraula. És pròpia de l’entrevista.


Els gèneres informatius


La notícia
La notícia informa d’un fet d’actualitat. El contingut de la notícia consisteix en l’explicació del fet i de les circumstàncies en què s’ha produït. La informació respon a sis preguntes bàsiques:
· Què ha passat? · On ha passat? · Com ha succeït? · Qui ha protagonitzat els fets? · Quan han tingut lloc? · Per què ha passat?

L’entrevista
L’entrevista és un diàleg entre un periodista i un personatge prestigiós o d’actualitat. Te l’objectiu d’extreure la major informació possible sobre la persona o el tema pel qual se l’entrevista.
·Entrevista de personalitat: té com a finalitat aprofundir en la personalitat d’un personatge popular, prestigiós o rellevant pel tipus d’activitat que realitza.
· Entrevista d’opinió: té com a finalitat aprofundir en un tema del qual l’entrevistat és expert.

La crònica és un gènere periodístic que relata uns fets esdevinguts en un temps i espai determinats. Sol ser complementària de la notícia, i es caracteritza perquè desenvolupa més àmpliament la informació i és més lliure quant a estil, estructura i tipus d’informació.

El reportatge és un article periodístic d’una certa extensió que tracta sobre un tema de forma documentada, que no cal que sigui d’estricta actualitat
· Reportatge estàndard: a partir d’una notícia d’actualitat s’elabora el reportatge, que consisteix a donar una informació més completa i arrodonida.
· Reportatge d’investigació: aprofundeix en un tema per fer-ne una anàlisi acurada.
· Fotoreportatge: parteix de material gràfic i n’elabora després el text.

La previsió meteorològica:


informa del temps que s’esdevindrà segons les dades que s’observen en el satèl·lit Meteosat. Té un caràcter científic, malgrat que de vegades no compleixen.

· L’horòscop:

de caràcter més aviat lúdic, mostra les previsions relatives a la salut, les relacions,... Segons els signes zodiacals. No es pot considerar una ciència.

Entradas relacionadas: