Avaluació panera dels tresors

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,62 KB

 

ESTRUCTURA DEL PENSAMENT LOGICOMATEMÀTIC INFANTIL:


La vida actual és plena de nocions matemàtiques. Accions com: classificar, ordenar, agrupar,etc. Formen part de les tasques diàries de qualsevol persona, i les fem de manera inconscient. Això es degut a que l’ésser humà té capacitat lògica i matemàtica per estructurar i expressar la informació que rep i processa.

En la programació de continguts matemàtics en l’etapa infantil ha d’estar pensada perquè els infants adquireixin una bona estructura mental.

L’infant comença amb conceptes que procedeixen de les percepcions i del contacte amb els objectes, però més endavant discriminaran i generalitzaran partint de la realitat. 

MECANISMES NECESSARIS PER FACILITAR EL PROCÉS LOGICOMATEMÀTIC:

L’aprenentatge dels continguts logicomatemàtics es facilita amb alguns mecanismes com (4):
La manipulació, la imitació, la classificació i la representació.

1)

LA MANIPULACIÓ

:
L’infant a través de la manipulació coneix el món que l’envolta. El coneixement físic permet captar la realitat observable. Així l’infant va actuant per tanteig i aconsegueix: acoblar, cargolar, fer columnes o torres... D’aquesta manera arriba a una aproximació de les propietats més importants. El coneixement logicomatemàtic consisteix en les relacions que s’estableixen amb els objectes. L’infant compara objectes i estableix relacions.                                      

2)

LA IMITACIÓ

:
Permet passar de conductes motores a conceptes simbòlics. El nen/a intenta reproduir el que ha vist o el que veu. Hi HA 2 tipus d’imitació:
A)

Imitació present o immediata

Consisteix en que el nen imita simultàniament el que veu.                                                                      
B)

Imitació diferida:

consisteix en que el nen imita simultàniament el que veu.

3)

LA CLASSIFICACIÓ

:
És un instrument intel·lectual que permet al nen organitzar la realitat. Així pot ordenar els objectes segons les seves semblances i diferenciar-los.

4)

LA REPRESENTACIÓ

:
Aproxima l’infant a la diferència i coordinació entre la realitat i el valor simbòlic. En un principi apareix un símbol al que se li assigna un valor subjectiu amb la realitat que representa. Més tard apareix el signe, el valor del qual és arbitrari o convencional (es a dir q no té relació).            

APROXIMACIÓ A CONCEPTES LOGICOMATEMÀTICS A L’ESCOLA INFANTIL: ( hi ha 6)                                                               (1)* EL CONCEPTE DE QUALITAT:

Les qualitats són propietats o les característiques que tenen els objectes. Podria ser per exemple: el color, la mida, la temperatura... L’experimentació sobre qualitats dels objectes pot donar-se en diferents situacions i en diferents grups d’edat. 

Podem treballar les qualitats a través de:

La panera dels tresors (6 mesos) - el joc heurístic (1-2 anys en petits grups de 6-8 nens) - els racons de joc (a partir de 2 anys)                           
-->EXEMPLES d’activitats i recursos o materials per treballar la qualitat dels objectes: -
Manipular lliurement objectes i materials (amb nens + petits) -Que el nen digui totes les característiques que veu en un objecte (per ex: que digui del color que es, la forma que té,etc) -Donar-li un objecte i que en busqui altres d’iguals; o per exemple també reconèixer quin és l’objecte que no pertany en aquesta col·lecció.

-Les CORRESPONDÈNCIES:
Són aparellaments per ex: cada nen seu a la seva cadira, cada nen que pengi la bata al seu penjador... I també es pot treballar amb fitxes. I el que va molt bé per fer això és el joc del dòmino.

-Les CLASSIFICACIONS:
es tracta de comparar els objectes d’una mateixa col·lecció i agrupar els que són iguals. Ex: q agrupin segons el mateix nº de forats... També va molt bé els blocs lògics creats per DIENES (són 48 peces de fusta de color vermell, groc i blau. Tenen diferents formes: cercle, triangle, quadrat i rectangle, de diferents tamanys i gruix. I les peces són totes diferents).

-La SERIACIÓ:
S’organitzen els elements repetint alguns elements respectant un ordre. Hi ha 2 tipus: a)Una seqüència d’elements en que canvia una variable, i b)Quan canvia 2 o + variables; *Això de la seriació tan ho podem fer amb figures com amb dibuixos, fitxes, objectes.. Ex: pomes-taronges; vaca-gat..*                                                                                            

(2)* EL CONCEPTE DE QUANTITAT:

Aquest concepte s’adquireix després del de qualitat. Es pot començar a treballar a partir del joc lliure, o en qualsevol altre moment(ex: en el menjador..) A l’escola infantil no s’acostumen a dissenyar activitats exclusivament per quantificar, sinó que es treballa l’observació, la manipulació, i es propicien experiències per treballar la mesura.

Conceptes de quantificacionsCap,res,gens / Tot, un, alguns / Molt, poc / Tants, com.                                                               
-->EXEMPLES d’activitatsper treballar la quantitat:

-Quan l’infant està davant d’un mirall i li demanen per exemple: quants ulls o orelles té... -També en el moment de repartir material a l’aula o a l’hora de dinar. -Quan buidem un pot/recipient que hi ha aigua o pintura(quan esta buit “no hi ha res”). -Si li diem q introdueixi la mateixa quantitat de peces de construcció aquí i allà (2 capses dif) -Quan enfilem un collaret amb boletes (enfilarem tantes peces) -O per ex: situacions quotidianes-->dins d’aquest pot no n’hi ha cap llapis. -Joc simbòlic: racó de l’aigua-->compte fins q emplenis quants gots d’aigua necessito per omplir aquesta galleda. -Quan estan jugant amb cotxes-->hi ha tants cotxes d’aquest color, i hi ha pocs al garatge. -Exercici amb la “màquina transformadora”-->posem tarja d’afegir +1 i si posem un objecte en sortiran 2...                                                 

(3)* EL CONCEPTE DE NOMBRE:

Des de molt petits els nens conten o repeteixen series numèriques o identifiquen la grafia o diuen els anys que tenen amb els dits, etc. Però no tenen assumit l’idea de nombre (no tenen assumit el concepte de quantitat i nombre)
. Per assimilar  aquests conceptes és important verbalitzar les relacions i anomenar-les correctament (tmb ho podem fer amb dibuixos).
-->EXEMPLES d’activitatsper treballar els nombres: -
Comparar conjunts d’elements iguals. -Agrupar conjunts amb el mateix nombre d’elements. (ex: fitxa plena de botons i han de fer agrupacions de 4) -Cantar cançons relacionades amb els nombres. -Comptar objectes de la vida quotidiana (ex: espelmes, quants nens han vingut a l’escola...) -Introduir en una capsa les objectes que falten fins a completar un nombre (q li donem) -Realitzar jocs de comprar i vendre. -Resoldre problemes senzills que suposin: afegir, treure, repartir.. (A  P5 pq és + complexa).


(4)* EL CONCEPTE DE MESURA:


El concepte de mesura és una comparació de dues quantitats d’una mateixa magnitud en la qual una es pren com a unitat. L’infant manipula material contínuament i compara (per ex: pals de diferents longituds)Tot això ho fa a través de la percepció.

Conceptes de mesura q es treballen a l’escola infantil:


Longitud (llarg-curt; ample-estret), Superfície (rodó, quadrat..), Volum (gran, mitjà i petit), Pes ( pesat i lleuger).

*Quan són molt petits també fan servir com a unitat de mesura les mans i peus*


-->EXEMPLES d’activitatsper treballar la mesura:

-Manipular objectes que tinguin diferents tamanys, pes,etc. -Experimentar amb sora (ex: passar sorra d’un recipient a un altre) Tmb espot fer amb aigua -Amb plastilina/ fang (alguna massa per modelar) ex: fer xurros +llarg i +curts... -Que els mateixos nens es comparin amb alçada (quin és + alt..) -Construir torres. -Racó de la botigueta (la balança-->pesar objectes per veure quin pesa més...) -Podem mesurar amb termòmetre per veure la calor o fred q fa. -Caixes o nines russes ( q hi ha de + grossa i a dins cada cop una de més petita)

(5)* EL CONCEPTE D’ESPAI, FORMES I ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ:


Totes les nocions d’espai, orientació i distància estan relacionades amb l’esquema corporal i cal orientar-se en el propi cos.

Els punts d’orientació són

: a dalt i a baix; davant i darrera: i dreta i esquerra.

A l’escola és bàsica l’organització de la classe.                                          

Les nocions d’espai serien:

davant i al darrera/ davant i cap amunt/ damunt/ de distància:
lluny i a prop/Línies:
obertes i tancades/ Dins i fora/ Obert i tancat.


-->EXEMPLES d’activitatsper treballar amb nens:

Per treballar l’espai:


-Per treballar el punt faríem picat o punxem, també es pot fer collage amb pedres molt petites o grans d’arròs.

Per treballar les línies:


-podem utilitzar per ex: cordes per fer línies al terra -També podem fer q els nens juguin al tren ( el tren ja és una línia) -O que facin carreteres -O agafar tires de paper i fer 2 línies q es creuen entre elles.

Per treballar les superfícies:


-Podem manipular diferents objectes ex: tancats (pilota) i oberts (capsa de cartró) -Podem dir als nens q donat un dibuix, omplin una superfície amb boletes de papar de seda o pinotxo.

Per treballar les formes:


-Podríem fer les taques i estampacions amb pintura. -També podem dibuixar amb plantilla. -A parir d’un motlle fer amb una massa un objecte, ja sigui de plastilina o galetes. -I per últim ja seria associar les 2 parts d’una figura dividida.

(6)* EL CONCEPTE DE TEMPS:


L’infant adquireix aquest concepte més tars que les nocions d’espai, ja q interioritza el temps a través de les rutines i les activitats diàries. Quan interioritza el concepte de temps convé introduir aspectes relacionats com la noció de velocitat.


-->EXEMPLES d’activitatsper treballar el temps: -
Saludar segons el moment del dia (bon dia, bona tarda...) -Diferenciar el dia de la nit (clar, fosc), fer un calendari i marcar el dia i mes.

METODOLOGIA:


A partir dels 3 anys la millor manera de treballar aquest llenguatge és la globalitzada, és a dir, que  es treballa conjuntament amb altres continguts i àrees. El treball globalitzat contribueix a estructurar els esquemes mentals.

Hi ha diferents possibilitats de treballar-ho,: -->a partir de l’adquisició d’hàbits:  -Parant taula: el nºde plats, grans, petits, forma, color.

-->a través d’activitats pròpies del joc treballen les matemàtiques: -Joc heurístic, racons, trencaclosques, jocs de construcció, joc simbòlic. -És molt important respectar el procés maduratiu de cada infant. -Cal potenciar el desenv. De l’autocorrecció. -Evitar donar una solució, i ho fem fent una altre pregunta (per què ho has fet així?) -Cal motivar els nens a participar en les dif. Activitats. -Cal que els aprenentatges sorgeixin dels interessos i necessitats dels nens. -Cal que el material sigui variat. -Cal facilitar hàbits de treball (respecte pel material, autonomia, atenció i escoltar) -Important que l’educador/a creï un ambient favorable i que tingui una actitud de disponibilitat i respecte.

PAPER DE L’EDCADORA:


L’educador/a ha d’adaptar-se a la realitat dels infants. Cal que potenciï la comprensió i reflexió. El nen/a elabora els seus aprenentatges a partir dels encerts i dels errors. L’educadora ha de tenir uns coneixements bàsics. No ha de prioritzar el compliment del programa. Ha de tenir capacitat per observar les relacions dels nens i rectificar si cal.

EXECICIS:


1)Digues 3 activitats per treballar els següents conceptes:  Llarg/curt( Fer un tren; Cordes->posar de costat cordes llargues i curtes; Fer ratlles a la pissarra llargues i curtes ; Roba->Classificar peces de roba de màniga llarga i curta i pantalons)
Molt/poc (Aigua-> got amb poca i molta aigua; Enfilar->fer un collaret amb moltes peces i un altre amb poques; Classificar amb una caixa o pot moltes bales i amb l’altre poques)
Dins/Fora ( Un nen de la classe entre i surt de la caseta, dir si esta dins o fora d’ella; Tirar objectes dins d’un recipient d’aigua i que identifiqui on estan; Panera dels tresors amb caixes; Els nens es posen dins i fora dels cercles).

2) Contes tradicionals per treballar conceptes logicomatemàtics a l’escola infantil:

Els 3 porquets; Les 7 cabretes; La caputxeta vermella; El Flautista d’hamelin; La rateta presumida; En patufet; Els 3 ossets; i la Blancaneus...

* Els 3 porquets:

Contem i dibuixem el nº3; El pes dels materials (totxo, fusta, palla); Contem 3 objectes de la classe; Seriacions de 3 gomets diferents.

*Les 7 cabretes:

Cantem i dibuixem el nº7; Contem 7 objectes; Fem grups de 7 nens; Quan el llop es menja les 7 cabretes restem.

*Els 3 ossets:

Treballem els diferents tamanys (gran, mitjà, petit); Contem i dibuixen fins el 3; Busquen mides per la classe i les comparen; Ens medim i ho marquem amb 1 cartolina; Diferents qualitats dels objectes: dur-tou; fred-calent.

*Patufet:

dins-fora;

*Pinotxo:

llarg-curt.

3) Activitats quotidianes per treballar la lògica matemàtica:

Posar-se les sabates (nº2; dreta i esquerra..) Parar taula ( correspondències-->cada nen el seu plat... I nombres) Cada nen deixar la bata al seu penjador (correspondència)

Entradas relacionadas: