Autocracia tsarista

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,85 KB

 

Quines Característiques presentava la Rússia tsarista? -


Des d' un punt de vista polític, El tsarisme era una autocràcia, és a dir, el tsar estava investit d' un poder Absolut: governava per decret, no estava subjecte a cap constitució ni havia de Respondre davant un Parlament. Una burocràcia fidel i un exèrcit poderós Asseguraven el control de l' Imperi, mentre que l' Església Ortodoxa constituïa Un dels grans pilars ideològics del règim. -Des d' un punt de vista econòmic, L' agricultura era l' activitat principal, i la terra era a les mans d' uns Quants terratinents, que pertanyien a una aristocràcia privilegiada. La majoria De la població eren pagesos sotmesos a un règim gairebé feudal, que els Condemnava a unes condicions de vida miserables. -Des d' un punt de vista Social, en algunes zones de l' Imperi s' hi havia iniciat un procés industrial Impulsat, en bona part, per capital estranger. Allí hi havia sorgit un Proletariat industrial molt nombrós que treballava en grans fàbriques per uns Salaris miserables. -Des d' un punt de vista ideològic, entre els obrers s' hi Havia difós el marxisme i el 1898 s' havia fundat el Partit Socialdemòcrata Rus, que el 1912 es va iniciar entre menxevics i bolxevics. Aquests darrers, Liderats per Lenin, defensaven la necessitat d' impulsar a Rússia una revolució Social.

Quines són les causes De la Revolució de Febrer?


Els Desastres militars es van succeir, la mobilització de milions de pagesos va Comportar el descens de la producció agrícola, es va estendre el malestar entre Els obrers i els pagesos, es a començar a organitzar soviets.

Com i per què va Caure el tsasirme?


El Febrer del 1917 va esclatar una revolució a Sant Petersburg que va provocar la Caiguda del tsarisme. El poder va passar a un govern provisional, dirigit per Kerenskÿ i recolzat pels partits liberals de la Duma (Parlament), que va Iniciar un seguit de reformes. Rússia es va convertir en una República Democràtica.

Quins diferents Objectius tenien el govern provisional i el partit bolxevic després de la Caiguda del tsarisme?


-El Programa del govern provisional: ·Rebuig d' una Pau separada amb Alemanya. ·Consolidació de les institucions democràtiques. ·Lluita contra la crisi Econòmica i la desorganització de l' exèrcit. ·Repartiment de la terra entre els Pagesos posterior a la seva discussió en l' assemblea Constituent. ·Repressió De les ocupacions de les terres i de les revoltes revolucionàries. -El programa Dels bolxevics: ·Signatura immediata de la Pau amb Alemanya. ·Cap suport al Govern provisional. Traspàs del poder als soviets i al proletariat. · Confiscació de les terres dels grans propietaris i repartiment entre els Pagesos. ·Control de la producció industrial pels soviets obrers.

Com i quan van Assolir el poder els bolxevics? Quines van ser les primeres mesures que van Prendre?


-El 25 d' Octubre, Els soviets, impulsats pels bolxevics, es van sublevar i en Déu dies es van fer Amb el poder i van destruir el govern provisional. Amb el suport del Congrés Dels Soviets de Rússia, Lenin va formar un govern obrer. -El nou govern Soviètic va establir les primeres mesures revolucionàries: les terres van ser Expropiades per repartir-les entre els pagesos i les fàbriques van quedar sota El control de comitès obrers. A més, es va signar la Pau de Brest-Litovsk (1918) Amb Alemanya, que va comportar per a Rússia pèrdues territorials importants.

Qui va enfrontar la Guerra Civil russa?


Una Fracció de l' exèrcit tsarista, integrada per membres de les antigues classes Privilegiades i per pagesos benestants, va organitzar l' anomenat Exèrcit Blanc, que es va alçar en armes. Els bolxevics van crear l' Exèrcit Roig, sota La direcció de Lev Trotski, va aconseguir imposar-se.

Explica les raons per Les quals l' Estat soviètic era un règim dictatorial


Es tractava d' un sistema totalitari, en el qual l' Estat i el partit quedaven identificats totalment i en el qual les institucions No eren elegides democràticament. El nou sistema polític es justificava per Mitjà de la dictadura del proletariat: el poder era exercit pel Partit Comunista Que representava el proletariat, és a dir, la majoria de la població.

Per què es van Enfrontar Trotsky i Stalyn?


Trotsky Mantenia que calia exportar la revolució i provocar-la en uns altres països. Stalin proposava la ''construcció del socialisme en un únic país'', tot Convertint l' URSS en una gran potència que fos el bressol de les revolucions Futures.

Sintetitza les Mesures adoptades per Stalin per transformar l' URSS en una potència Industrial


-Es va prohibir la Propietat privada, i les terres, les fàbriques, els bancs, els transports... Van esdevenir propietat estatal. -Es donà prioritat a la indústria pesant amb L' objectiu de construir les infraestructures necessàries. -Es va instituir una Economia dirigida per l' Estat, que elaborava uns plans quinquennals per Planificar la producció agrícola i industrial.

Per què els Estats Units es van convertir en la primera potència econòmica mundial al final de la Gran Guerra?


La seva producció agrícola era molt elevada i la industrial representava El 44,8% de la producció mundial. La seva major competivitat obrí els mercats Internacionals als seus productes i aquests van envair els mercats mundials, Dominats abans per les indústries europees. A més, molts països d’ Europa Estaven endeudats amb els Estats Units com a conseqüència dels préstecs de Guerra. En contrast amb l’ expansió americana, la Primera Guerra Mundial va Empobrir els països europeus, que, amb una producció agrícola i industrial en Retrocés, van haver de fer front als préstecs de guerra i a la devaluació de Les seves monedes.

Com definiries l’ Estil de vida americana?


El creixement americà es va prolongar durant els Déu Anys que van seguir la fi de la guerra: fou la dècada de la ‘’prosperitat’’ i De la consolidació d’ un ‘’estil de vida americà’’, basat en un gran Consumisme. Els Estats Units van esdevenir el ‘’paradís’’ per a milions d’ Emigrants d’ arreu del món.

Recorda què és el Taylorisme. Com aconseguí Henry Ford fabricar un cotxe per a la classe mitjana Americana?


El taylorisme consisteix en la fabricació en cadena, és a dir, la divisió Del procés de producció en tasques molt específiques utilitzant màquines de Gran precisió. / L’ aconsegueix mitjançant una producció estàndard i amb uns Costos menors.

Per què la borsa va Créixer en aquesta època?


Els bons resultats empresarials van fer augmentar la Demanda d’ accions, el valor de les quals pujava constantment. L’ eufòria Borsària va generar una gran bombolla especulativa, és a dir, un augment del Valor de les accions com a resultat de la demanda creixent i no pas de l’ Augment dels beneficis de les indústries. Els inversors adquirien accions no Pas per obtenir-ne dividends a mitjà termini o a llarg termini, sinó per vendre-les En uns quants dies. Va ser tan gran el desfici inversor, que molts compradors Van demanar crèdits per poder comprar accions.

Quins mecanismes van Fer que la crisi borsària americana es convertís en una crisi generalitzada i Mundial?


La crisi es va propagar a la resta del món, per què els bancs Nord-americans van retirar els capitals dipositats als bancs europeus i les Empreses americanes van reduir les seves inversions en aquests països. A més, Les importacions americanes van caure en picat i això va comportar que el comerç Mundial patís una gran recessió, cosa que va contribuir a la difusió mundial de La crisi.

Quines van ser les conseqüències del New Deal per a l’ economia dels Estats Units?


Van provocar un rellançament De l’ economia nord-americana i un descens important dels aturats. El 1934, la Productivitat va assolir el nivell del 1929 i la renda nacional va començar a Remuntar després de quatre anys d’ un descens continuat. La lluita contra la Crisi es coneix com New Deal, que defensava la intervenció de l’ estat per Reactivar l’ economia.

Entradas relacionadas: