Autisme i Trastorn d'Asperger: diferències i diagnòstic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,04 KB

L'autisme i els seus graus

L'autisme (i els seus graus) és molt ampli. Es tracta d'un espectre de condicions caracteritzat per "la triada de Wing". Les alteracions són greus i generalitzades i es manifesten durant els primers anys. Destaquen autors com Leo Kanner qui va ser el pioner en descriure el Trastorn Autista ("soledat autista"). La triada de Wing (psiquiatra britànica) - Alteracions en la comunicació verbal i no verbal (no parlen pràcticament res, i si ho fan, interacció complicada) Indiferència. Absència de capacitat simbòlica i conducta imaginativa. Patrons repetitius d'activitat i interessos i activitats molt estereotipades. L'etiologia és completament desconeguda i, encara que no hi ha evidències científiques, s'està intentant investigar si el TEA està relacionat amb mutacions genètiques, amb l'edat dels pares, amb la prematuritat, contaminants ambientals o la ingesta d'algun aliment durant l'embaràs, les vacunes, etc.

Tipologia - Subtipus de Trastorn d'Asperger

El trastorn d'Asperger té algunes característiques de l'Autisme profund però no té dificultats de llenguatge. Els criteris diagnòstics són els seguents: Alteració de la interacció social. Patrons de comportament, interessos i activitats restrictius, repetitius i estereotipats. Deteriorament clínicament significatiu de l'activitat social, laboral, etc. Però: No hi ha dificultats en llenguatge. No hi ha dificultats en desenvolupament cognitiu, habilitats de cura personal pròpies de l'edat, comportament adaptatiu i curiositat infantil. Les característiques dels xiquets amb Asperger són: Comença a manifestar-se al voltant dels 3 o més anys. Desenvolupament lingüístic adequat (gramàtica i sintaxi), freqüentment avançat. En canvi, té deficiències greus en la comunicació pragmàtica (ús social del llenguatge) i té un trastorn de la comunicació no verbal. Desenvolupament d'estratègies cognitives sofisticades i pensaments originals. Pronòstic positiu amb altes possibilitats d'integració en la societat. L'Asperger es diagnostica igual que un autisme normal, al voltant dels 3-5 anys.

Subtipus del DSM-V

Criteris diagnòstics: 1. Deficiències persistents en la comunicació social i en la interacció social (reciprocitat socioemocional, conductes comunicatives no verbals, desenvolupament, manteniment i comprensió en les relacions). 2. Patrons repetitius de comportament, interessos o activitats (monotonía i rutines, repetició de moviments, inflexivitats, maníes, interessos molt restringits, etc). Hiper- o hiporeactivitat a estímuls sensorials o interès inhabitual per aspectes sensorials de l'entorn. *Per a aquests criteris s'ha de tenir en compte el nivell de gravetat: 1er: Necessita ajuda. 2on: Ajuda notable i 3er: Ajuda molt notable. 3. Els símptomes es presenten abans dels 3 anys. 4. Deteriorament clínic significatiu en l'àmbit social, laboral, etc. 5. No significa que un xiquet tingui retard mental, sinó que té TEA.

Avaluació

Signes d'alarma més rellevants detectats abans dels 24 mesos: absència de mirada i detecció dels ulls, no assenyalar, no respondre al seu nom, absència d'imitació de gestos i sons, etc. Proves d'avaluació: M-CHAT, ADI-R, IDEA.

Intervenció

Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC) - Ús d'objectes, fotografies, pictogrames o signes viso-gestuals que incideixen en el canal visual: Parla acompanyada de signes viso-gestuals (MAKATON, Sistema de Comunicació Total – Parla Signada). Ús de pictogrames en la comunicació (Sistema Pictogràfic de Comunicació, Picture Exchange Communication System, Font de pictogrames: ARASAAC). Tractament farmacològic - No curen però permeten controlar determinats símptomes negatius. Escolarització - Inclusió en centres ordinaris, Aules CyL, Centros específics.

Entradas relacionadas: