Ausias march

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,52 KB

 

A VÓS, DONA VERGE SANTA MARIA.

Ramon Llull va viure entre el 1235 i 1316 i va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg i missioner mallorquí del s. XIII, que es va expressar en llatí, en català i en àrab. De jove era trobador, però tal i com ell explicà, l'aparició de Jesús crucificat li portà un canvi a la seva vida. Llull és considerat el primer escriptor amb llengua catalana i una de les figures més destacades de la literatura universal. És el primer escriptor que utilitza la llengua romànica per parlar sobre temes que fins el moment havien estat reservats per la llengua llatina.
Era un mestre que volia donar lliçons de bon comportament i de doctrina cristiana, i per això fa servir l' eximpli, que és una narració breu que l'autor usa per tal de transmetre al lector un ensenyament.
A vós, dona verge Santa Maria, escrit durant l'Edat Mitjana entre els anys 1278 i 1294, està inclòs en el capítol LXXVI del Llibre III anomenat la prelació, del
Llibre d'Evast e de Blanquerna. El poema s'organitza amb tres cobles, dues de vuit versos i la darrera de quatre. La mètrica consta de sis versos decasíl·labs i el cinquè i el sisè, octosíl·labs. La rima és consonant i rima de la següent manera:
10A/10B/10A/10B/8A/8A/10C/10C/10A/10B/10A/10B/8A/8A/10A/10A/8B/10A/10A. Aquest poema fa servir la rima masculina i la femenina intercalades.
El tema és l'amor cap a la Verge Santa Maria. Ramon Llull aplica tècniques formals i temàtiques de l'amor cortès per fer una cançó d'amor religiós. L'autor demana a la Verge Santa Maria que l'ajudi a convertir totes les persones infidels, criticant-les, per posar pau als cristians, abans de tot però, havent-la elogiat. Això ho fa ja que s aprecia la Verge Santa Maria i vol que tot cristià tingui fe amb ella i a la religió cristiana. Al contrari Llull demana que la persona infidel, vagi a Síria, a Terra Santa, a convertir-se a la religió cristiana.
El poema consta de tres estrofes i està estructurat en dues parts. La primera part, del vers 1 al 11, el poeta ens diu que s'ha d'estimar a la Verge Santa Maria. Aquest aspecte ens el transmet gràcies a la gran quantitat delogis que usa. La segona part, del vers 12 a l'últim, explica que molts infidels haurien danar a Síria a convertir-se i molts cristians a pacificar-se. A més, critica els falsos i els infidels en els últims versos, ja que molts d'ells diuen que moririen pel Fill, quan en realitat tenen por de morir.
Apareix un to líric, ja que transmet el to emotiu i subjectiu característic, al expressar-se cap a la Verge Santa Maria amb amor i amb sentiment.
Apareixen diferents figures retòriques, recursos expressius usats per causar al lector un efecte més agradable a l'hora de llegir el poema.
L'anàfora també hi és present, ja que fa un seguit de repeticions amb la paraula vós per fer-la destacar.
També hi apareix dhipèrbaton, ja que en alguns versos podem veure una alteració de l'ordre gramatical, per aconseguir una major qualitat rítmica i a l'hora de llegir-ho, poder transmetre el sentiment amb més passió. La interrogació ens apareix en el vers onze, i és usada per aconseguir una persuasió més forta.
Aquest poema fet per Ramon Llull vol transmetre i expressar la fe que té en la Verge Santa Maria. Vol que tot cristià sigui fidel a ella i que els falsos es converteixin, ja que és un deshonor per ella. Reflexa molt bé el cristianisme en tots els versos, ja que a més sabem que Ramon Llull va ser molt creient i que al moment en què se li va aparèixer Crist crucificat, va entendre que era una senyal per seguir-lo i per ensenyar a tot home a seguir al cristianisme.

Entradas relacionadas: