Els àtoms i les seves propietats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,44 KB

1. La matèria està formada per àtoms que són partícules esfèriques, discretes, diminutes, i indivisibles.

2. Tots els àtoms d'un mateix element són idèntics, tenen la mateixa mida, massa i propietats químiques.

3. Els àtoms d'un element són diferents als àtoms de tots els altres elements.

4. Els compostos es formen en combinar els àtoms de dos o més elements en proporcions fixes i senzilles.

5. En una reacció química els àtoms es combinen, i així unes substàncies es transformen en altres diferents.

terra, aigua, aire i foc

Propietats Metalls:

  • Conductivitat
  • Estat d'agregació
  • Brillantor
  • Densitat
  • Propietats mecàniques

No metalls:

  • Conductivitat
  • Estat d'agregació

Metal·loides:

O semimetalls presenten característiques intermitges entre el metalls i els no metalls.

Gasos nobles:

Són els elements del grup 18. Són molt estables i no formen compostos amb altres elements.

La mida dels àtoms.

Els àtoms són les partícules més petites d’un element.

Els àtoms no tenen una forma definida però es representen de manera simplificada com esferes.

La mida dels àtoms varia d’un element a un altre, però són dimensions molt petites. Per exemple, un àtom de carboni té un radi de 77 pm.

Entradas relacionadas: