Els àtoms i els elements químics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,62 KB


1. La matèria està formada per àtoms que són partícules esfèriques, discretes, diminutes, i indivisibles.


2. Tots els àtoms d'un mateix element són idèntics, tenen la mateixa mida, massa i propietats químiques.


3. Els àtoms d'un element són diferents als àtoms de tots els altres elements.


4. Els compostos es formen en combinar els àtoms de dos o més elements en proporcions fixes i senzilles.


5. En una reacció química els àtoms es combinen, i així unes substàncies es transformen en altres diferents.


Termes importants:


  • Àtom: és la partícula més petita d'un element que conserva les seves propietats.
  • Compost: combinació d'elements en una relació numèrica senzilla.
  • Grups principals: els grups 1, 2 i del 13 al 17.
  • Elements de transició: del 3 al 12.


Grups de la taula periòdica:


  • Grup 1: Alcalins.
  • Grup 2: Alcalinoterris.
  • Grup 17: Halògens.
  • Grup 18: Gasos nobles.


Mendeleiev va ordenar els elements en ordre creixent de massa, quedant agrupats en columnes els elements que presenten propietats químiques semblants.


Els elements estan ordenats per nombre atòmic creixent i no per masses atòmiques com apareixien en la Taula de Mendeleiev.


Thomson: "L'àtom està format per unes partícules amb càrrega negativa, els electrons, immerses en una massa esfèrica de càrrega elèctrica positiva, que dona com a resultat un àtom elèctricament neutre".


Rutherford: Rutherford va proposar que l'àtom està format per dues parts: nucli i escorça.


Bohr: Va suposar que els electrons d'un àtom s'organitzen en capes o nivells, i a cada capa tenen una certa energia.


El nombre atòmic indica el nombre de protons que hi ha en el nucli de l'àtom.


Així, per exemple, si el bor té un nombre atòmic de 5 significa que al seu nucli hi ha 5 protons.


Si el nombre atòmic del carboni és 6 significa que al seu nucli hi ha 6 protons.


El nombre màssic, A, indica el nombre de partícules subatòmiques que té el nucli d'un element. És a dir, el nombre màssic és igual a la suma de protons i neutrons que hi ha al nucli d'aquest element.


Nombre màssic = A = protons + neutrons.

Entradas relacionadas: