Atmosfera i estructura de la terra

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,56 KB

estructura i forma de la terra.l´esdat de la terra s´estima en 4600 milions d´anys.el medi ambient terrestre es compon en 4 regnes:atmosfera,hidrosfera, litosfera i biosfera(regne orgànic).l´atmosfera es el regne gasós,la hidrosfera es l´acuós i la litosfera es el sòlid.la terra es esfèrica,però es tracta d´una esfera ierregular(geoide).els moviments de la terra.com a planeta la terra orbita al voltant del sol descrivint un moviment el-líptic anomenat translació que es completa al llarg de 365dies i 6 hores.al mateix temps la terra rota sobre el seu propi eix polar que s´anomena rotació.la conseqüència del moviment de rotació és l´existència del dia i la nit si bé la inclinació fa que la durada de la nit és mes curta a l´estiu i mes llarga a l´hivern.la conseqüència del moviment de translació es l´existència de les estacions ja que la inclinació dels raigs del sol quan arriben a cada hemisferi és distinta al llarg de l´any.el moviment de translació té com a conseqüència l´existència de grans zones tèrmiques.una càlida en la zona intertropical, dues temperades en les latituds mitjanes i dues zones fredes.paral-lels especials:a)tròpic de càncer paral-lel de l´hemisferi nord.b)tròpic de capricorni:paral-lel simètric a lde càncer però a l´hemisferi sud.c)cercle polar àrtic al nord.d)cercle polar antàrtic al sud.projecció cartogràfica.mègtode a ravés del qual la superficie corba de la terra es representada en una plana.tipus de projeccions:a) còniques.el plànolde projecció és un con tangent a l´esfera.b)cilíndriques el plànol de projecció és un cilindre a l´esfera terrestre.c)azimutals:tota la superfície es projecta sobre un únic plànol.coordenades geogràfiques.la localització de punts sobre una esfera es fa seguint un sistema anomenat de coordenades geogràfiques basat en mesures angulars de graus mints i segons.la latitud es refereix als paral-lels latitud nord o sud i la longitud es refereix als meridians que sín línies que uneixen els pols nord i sud de la terra.per tant les coordenades geogràfiques són un sistema de referència espacial que ens permeten la localització de qualsevol punt de la superficie terrestre.les esclaes i la representació del relleu als mapes. l´escala és la relació constant entre un objecte de la superfície terrestre i la seva representació sobre un mapa.tipus.a)escala numèrica es una fracció i el denominador mes gran menor escala.b)escala gràfica una línia recta graduada que representa les distàncies en el terreny.segons l´escala els mapes poden ser:molt petita escala,petita,mitjana i gran.tipòlogies de mapes.mapa:representació geomètrica plana,simplificada i convencional de la superfície terrestre amb una relació de similitud anomenada escala.els mapes poden ser terrestres i marins(cartes náutiques)segons la finalitat es mapes es divideixn en.a) topogràfics tenen per objecte representar els trets de la superfície terrestre amb molta exactitud.b)temàtics informen sobre la manera com es distribueixen diferents fenòmens de caràcter geogràfic.politics.fisics,climàtics....

l´atmosfera.l´atmofera es divideix en capes,en virtud de la seva composició i característiques.a)troposfera capa de contacte amb la superfície pròpiament dita.té un gruix de 14km.b)estratosfera té uns 30km de gruix i en ell hi ha l´ozó.c)mesosfera 40km gruix i conté cúmuls de gel i pols.d)ionosfera 500/1000 km aurores boreals.d)exosfera.clima:estat característic de l´atmosfera en un lloc determinat.temps:estat físic de l´atmosfera en un moment i lloc determinatles grans zones climàtiques de la terra.els elements del clima varien en funció dels factors geogràfics següents.a)latitud el primer dels factors que determina l´existència de les principals franges climàtiques.(franja equatorial)b)altitud influeixen el major o menor escalfament de la supetrfície terrestre per radiació solar.c)localització es refereix a la distància al mar.tipus de clima i el seu paisatges:a)clima calid:equatorial, tropical desert.22graus de mitjana anual.el clima equatorial és plujoós i de temperatures càlides tot l´any.b)tropical:es calorós al llarg de tot l´any hi apareix una estació seca.la sabana.c)desert:aridesa manca de vegetació.sahara.d)temperat:mediterrani,xinès,oceànic i continental.a)mediterrani de temperatures suaus i estiu sec hiver humit.b)xinès:un clima de transició entre el tropical humit i el continental.pluges durant l´estiu.c)oceànic temperatures moderades degut al mar,clima nordeuropeu,roble.d)continental:es dona a l´interior dels continents "taiga".temperatures baixes.clima fred.propi de latituds polars i d´alta muntanya. absència d´estiu,l´antártida.la hidrosfera i el cicle de l´aigua.es la part líquida de la terra.el cicle de l´aigua.comença amb lévaporació de l´aigua dels rius,llacs..degut al calor.el vapor d´aigua ascendeix,es refreda i posterriorment es condensa en forma de gotes d´aigua que formen niguls,finalment es precipita en forma de pluja,neu..el cicle es tanca quan l´aigua retorna a la superfície terrestre o marítima,així que l´aigua s´acumula al mars o al lacs.aquest cile forma un circuit tancat.aigües superficials.formades sobre els rius i llacs,aribant per gravetat.quatre parts del riu.as)conca hidrogràfica és l´`area que reb l´aigua.b)tram de descàrrega on les aigües es reuneixen i erosiona el material.c)tram de calma és la zona de poc desnivell.d)desembocadura diposits de materials.l´aigua subterrània.està sota terra a causa de la infiltració i que es manté allà en forma d´aqüífer.oceans i mars.les grans masses d´aigua que separen els continents.pacífic,índic,àrtic i antàrtic .mars:masses d´aigua inclosses dins el oceans i amb profunditats menors.fons oceànic:plataforma continental,talús,fons oceànic,dorsals oceàniques,foses abisals.corrents marins:els vents dominants sobre la superfície dels oceans mouen masses d´aigua formant grans corrents marins superficials.la influència dels corrents marins en el clima del planeta és important.endorreisme:territoris les aigües dels quals no tenen sortida al mar.

Entradas relacionadas: