Assentament 4315

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,11 KB

 
Comprem mercaderies a 30 dies per 1.800€, incloent a la factura envasos amb possibilitat de devolució per 190€.
1.800 (600) a (400) 2.407'90
190 (406)
417'9 (472)
No hem tornat cap envàs un cop esgotat el termini.
190 (602) a (406) 190
Venem gèneres per 2.500€, emetent factura a 3 mesos.
3.025 (430) a (700) 2.500
                      (477) 525
Ens accepta una lletra 
3.025 (4310) a (430) 3.025
Negociem la lletra, ens abona en compte l'import líquid, 150€ int i 50€ comiss.
3.025 (4311) a (4310) 3.025
El client no paga la lletra i el Banc ens la torna, carregant per comis i desp 60€.
3.025 (4315) a (4311) 3.025
------------
60 (669) a (572) 3.085
3.025 (5208)
Considerem de dubtós cobrament, dotant per la total del crèdit al nostre fav.
3.025 (436) a (4315) 3.025
-----------
3.025 (694) a (490) 3.025
Aconseguim cobrar la meitat del deute i donem per perduda definitiv la resta
1.512'50 (570) a (436) 3.025
1.512'50 (650)
------------
1.512'50 (490) a (794) 1.512'50
Rebem la liquidació dels interessos del compte corrent, sent l'import íntegre al nostre favor 438€. El banc ens fa una retenció del 18% a compte del IRPF.
359'16 (572) a (769) 438
78'84 (473)
Lliurem 600€ + IVA al proveïdor com avançament d'una comanda de 3.000€.
600 (407) a (570) 726
126 (472)
El proveïdor ant ens subministra la mercaderia, lliurant-nos factura a 30 dies
3.000 (600) a (400) 2.904
504 (472)       (407) 600
Pòlissa anual de l'asseg d'un vehicle de l'empresa per 1.190€. Ajustam Periodif.
793'33 (480) a (625) 793'33
Imputació de la despesa a la pòlissa anterior.
793'33 (625) a (480) 793'33
Un client ens fa una comanda per 6.000€ i ens lliura el 20% com paga i senyal.
1.452 (570) a (438) 1.200
                      (477) 252
Servim la comanda anterior, emetent la factura a 30 dies.
5.808 (430) a (700) 6.000
1.200 (438)    (477) 1.008
El client ens accepta una lletra per l'import del deute
5.808 (4310) a (430) 5.808
Lliurem la lletra anterior al Banc en gestió de cobrament
5.808 (4312) a (4310) 5.808
El client paga la lletra i el banc ens abona en compte l'import líquid, com 15€.
15 (626) a (4312) 5.808
3'15 (472)
5.789'85 (572)
Liquidació de l'IVA
1.785 (477) a (472) 1.051'05
                      (4750) 733'95
--------------
733'95 (4751) a (572) 733'95


Comprem mercaderies a 30 dies per 1.800€, incloent a la factura envasos amb possibilitat de devolució per 190€.
1.800 (600) a (400) 2.407'90
190 (406)
417'9 (472)
No hem tornat cap envàs un cop esgotat el termini.
190 (602) a (406) 190
Venem gèneres per 2.500€, emetent factura a 3 mesos.
3.025 (430) a (700) 2.500
                      (477) 525
Ens accepta una lletra 
3.025 (4310) a (430) 3.025
Negociem la lletra, ens abona en compte l'import líquid, 150€ int i 50€ comiss.
3.025 (4311) a (4310) 3.025
El client no paga la lletra i el Banc ens la torna, carregant per comis i desp 60€.
3.025 (4315) a (4311) 3.025
------------
60 (669) a (572) 3.085
3.025 (5208)
Considerem de dubtós cobrament, dotant per la total del crèdit al nostre fav.
3.025 (436) a (4315) 3.025
-----------
3.025 (694) a (490) 3.025
Aconseguim cobrar la meitat del deute i donem per perduda definitiv la resta
1.512'50 (570) a (436) 3.025
1.512'50 (650)
------------
1.512'50 (490) a (794) 1.512'50
Rebem la liquidació dels interessos del compte corrent, sent l'import íntegre al nostre favor 438€. El banc ens fa una retenció del 18% a compte del IRPF.
359'16 (572) a (769) 438
78'84 (473)
Lliurem 600€ + IVA al proveïdor com avançament d'una comanda de 3.000€.
600 (407) a (570) 726
126 (472)
El proveïdor ant ens subministra la mercaderia, lliurant-nos factura a 30 dies
3.000 (600) a (400) 2.904
504 (472)       (407) 600
Pòlissa anual de l'asseg d'un vehicle de l'empresa per 1.190€. Ajustam Periodif.
793'33 (480) a (625) 793'33
Imputació de la despesa a la pòlissa anterior.
793'33 (625) a (480) 793'33
Un client ens fa una comanda per 6.000€ i ens lliura el 20% com paga i senyal.
1.452 (570) a (438) 1.200
                      (477) 252
Servim la comanda anterior, emetent la factura a 30 dies.
5.808 (430) a (700) 6.000
1.200 (438)    (477) 1.008
El client ens accepta una lletra per l'import del deute
5.808 (4310) a (430) 5.808
Lliurem la lletra anterior al Banc en gestió de cobrament
5.808 (4312) a (4310) 5.808
El client paga la lletra i el banc ens abona en compte l'import líquid, com 15€.
15 (626) a (4312) 5.808
3'15 (472)
5.789'85 (572)
Liquidació de l'IVA
1.785 (477) a (472) 1.051'05
                      (4750) 733'95
--------------
733'95 (4751) a (572) 733'95

Entradas relacionadas: