Assaig de l'enteniment humà Locke

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,25 KB

Corr:Proposició vertadera si està d’acord o es correspon amb la realitat

Problema_La realitat es observada de manera diferent/Les interpretacions de la realitat son subjectives

Cohe_si és coherent amb la resta de preposicions, ja considerades veritables (es recolza sobre altres)

Problema_Si les preposicions en les quals es recolzen les anterior son falses , farà així que les demés també ho siguin.

Prg_si te efectes positius per qui la diu


Problema:És subjectiva/És temporal/El concepte de útil no es clar, fent que totes siguin vertaderes.

Ra_Origen: idees que no provenen de l'experiència sinó de les idees innates.Límit: el conexament es il.Limitat si utilitzem bé la raó.

Descartes_ eliminar errors per aconseguir coneixement cert. La raó és un mètode segur. Descarta tot allò que prové de les experiències, sentits poc fiables. Només ens hem de basar en la raó.

Emp_Origen: sentits i experiència.Límit: experiencia, el coneixement són idees e impressions (imatges).Loke_ no idees innates, el coneixement comença als sentits, font de coneixement és l'experiència.Hume_ la ment rep la info de les impressions i l’organitza mitjançant la llei d'associació d’idees. La raó no produeix coneixement , només reflexiona sobre les dades que li dóna l'experiència.

Cri_Origen: quan comencem a rebre info.Límit: ésser humà(l'experiència i la subjectivitat) (allò que percebo i tal com ho faig)Kant_ síntesi d'allò que rebem mitjançant els sentits, que la nostra raó sensibilitat, enteniment, raó) aporta. Necessitem experiència i raó pel coneixement. 


Entradas relacionadas: