Asdfa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,47 KB

capitalisme:es un sistema econòmic basat en propietat privada dels instruments de producció.es tracta de crisis de sobreproduccio,pk loferta tendex augmentar mes k la demanda,la qual cosa comporta la fallida dempreses i laugment de latur obrer.karl i friedreich engels van denunciar lexplotacio de la clase obrera x part de la burgesia i van defensar la necesitat qes duges a terme la revolucio obrera per destruir el capitalisme,x mitja de la revolucio el proletariat aconsegiria el poder politic,dictadura de proletariat,les causes de la primera guerra van ser les disputes entre potencies colonials,lexaltació nacionalista i el conflicte de balcans, despres va venir la pau armada, i la triple aliança (alemaña,austria-hongria i italia) i la triple entesa(frança,russia,gran bretanya)deprés esclata la primera guerra mundial,dintre daixo ve la guerra de moviments i la guerra de trinxeres, apareix la crisi de lañ 1917 i al final de la guerra i x acabar sogreix el tractat de versalles k va imposar unes condicions molt dures a alemanya:el seu exercit i la seva marina de guerra qedaren reduits al minim i es fragmenta el territori alemany i es declarava culpable de lesclat de la guerra i se lobligava a pagares fores reparacions de guerra

stalin proposava consolidar la revolucio i convertir lurss en una gran potencia.per aconsegiro van seguir les directrius seguents:la col·lectivitzacio de terres, fabriqes,bancs,transports.la creacio de grans empreses industrial i la direccio de leconomia per lestat.stalin va exercir una veritable dictadura.dictadura de feixista de mussolini:la concentració de tot poder a mans dun lider carismàtic feixista,la supressió dels sistema parlamentari i dels partits politics,la supressió dels sindicats, el manteniment duna economia capitalista i la supremacia de lestat feixista i la dictadura nazi es pot explicar am un dels seus eslògans: ein volk(un poble)ein reich(un imperi)ein führer(un lider). el poble alemañ era el representat maxim de la raça ària, la raça superior segons la ideologia nazi, la qual podia dominar totes les altres. lobjectiu era crear una gran nació k inclges totes les terres on vivia gen de raça germanica i de llengua alemaña.hitler era el lider carismàtic,indiscutit, k acaparava tot el poder i es compenetrava am lestat.

Entradas relacionadas: