Art i escultura a Mesopotàmia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,25 KB

Zigurat d’Ur - Mesopotàmia

 • Fundador: Ur- Nammu.

 • Cronología: Construida al 2100 a.C.

 • LLoc: Mesopotàmia→ poble sumeri, estat teocràtic, societat jeràrquica.

 • Arquitectura: Arquitravada (normalment en temples), de grans dimensions

 • Funció: Religiosa (a la part alta només podien accedir el rei o els sacerdots.

 • Material: Tova(massa de fang) i maons.

 • Consta de terrasses sobreposades (plataformes), de més grans a més petites i rampes laterals i frontals per accedir al temple.

L'estendard d’ur - Mesopotàmia

 • Fundador: Desconegut

 • Cronología: 2500aC

 • LLoc: Mesopotàmia→ poble sumeri

 • Arquitectura: Baix relleu

 • Material: Fusta

 • Obra escultòrica esquemàtica, dividida en registres que expliquen una història, es podria relacionar amb la escritura cuneiforme. Conté frisos (sanefes), isocefàlia, és figurativa i té una perspectiva jeràrquica, ja que hi ha un personatge que destaca per sobre dels altres i que marca la importància. Està policromat, el color que destaca més es el blau, que prové del lapislázuli. Era una societat amb comerç estable, podem veure l’aparició de la roda.

Estela de Naram - Mesopotàmia

 • Fundador: Desconegut

 • Cronología: 2250 a.C.

 • LLoc: Mesopotàmia→ poble accadis

 • Arquitectura: baix relleu

 • Funció: per commemorar la victòria del rei

 • Material: Roca arenisca

 • escultura figurativa idealitzada amb baix relleu, unifacial, amb isocefàlia, ja que tots els caps estan a la mateixa altura i jeràrquica, ja que el rei està per sobre de tots.

 • Abseǹcia de perspectiva.

 • Frisos perpendiculars (mostren soldats)

 • Mostra jerarquització.

 • Representa al rei Naram amb l’exèrcit.

Estàtues de Gudea - Mesopotamia

 • Fundador: Desconegut

 • Cronología: 1120 a.C.

 • LLoc: Mesopotàmia→ poble sumeri

 • Arquitectura: exempte

 • Funció: Representació

 • Material: Roca diorita

 • Escultura figurativa, idealitzada ,sedent, exempta, unifacial, ulls en forma d'ametlla, no policromada feta amb alabastre.

 • És una figura hieràtica (rígida), té frontalidad, es individual i està sobre un bloc (pòdium), els seus peus son completament simètrics.

 • HI han 27 estàtues de Gudea (governant)

La lleona ferida - Mesopotàmia

 • Fundador: Desconegut

 • Cronología: 668 - 627 a.C

 • LLoc: Mesopotàmia (palau d’Assurbanipal)→ poble assiri

 • Arquitectura: baix relleu

 • Funció: Escena cinegètica (de caça)

 • Material: Alabastre

 • És unifacial, no policromada, realista i expresiva que transmet visió tridimensional i sensació de dinamisme.

Codi d’Hammurabi - Mesopotàmia

 • Fundador: Hammurabi (rei de Babilònia)

 • Cronología: 1792-1750 a.C

 • LLoc: Mesopotàmia → Babilònia

 • Arquitectura: mig relleu i escriptura cuneiforme

 • Material: Pedra basàltica negra

Escultura d’on surten les primeres lleis escrites. En aquesta podem veure dos personatges, déu, donant el “poder” a un rei.

Toros de Lamassu - Mesopotàmia

 • Cronología: Període Neoasiri (721-705 a.C)

 • Dimensions: 4’20 m x 4,36 m

 • Material: Alabastro

 • Tècnica: Escultura tallada en alt relleu i bult rodó.

 • Localització: Museu del Louvre

 • Cultura: Neoasiria ( Imperi Assiri )

Els toros de Lamassu, una escultura d’alt relleu, figurativa, ja que es mostra un toro alat amb cap d’humà. Es una escultura idealitzada i monumental, ja que es una figura imaginaria de grans dimensions ja que es posava a les entrades de les ciutats i a les portes dels palaus assiris com a signe de protecció, també eren considerats divinitats benèfiques i creaven temor i respecte als esperits malèfics i als enemics. En quant al material es pedra tallada i no esta policromada. Es una escultura amb cinc potes per donar unifacialitat.

→ Invenció de la roda → 3.500aC Mesopotamia

→ Invenció de la escritura →3.000aC

→ Invenció del calendari → 4.000a.C

→ Sistema sexagesimal→ 4.000a.C Mesopotàmia

Entradas relacionadas: