Aro modernoa Europan, Amerikaren konkista, Kolonaurreko zibilizazioak

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,6 KB

susprraldi dmografikoa: XIV . mndan europa suntsituta gratu zn grrn etab. ondorioz. XV . landako ekonomia eta iriko bizimodua mrkataritzari eta industria jarduerari skr susp e rtu zn. HHT altuak izatn jarraitzn zirn, baina e likadura obtu zn eta izurritak ez ain gogorrak. azkund dmografikoa grtatu zn ( irien azkunda, soro brrien lankta). erdi aroan statu-lurrald txiki asko . XV . mndan orietako asko batratu zirn konkistn eta ezkontzn bidz, potntzia andiak sortuz.
aro modrnoko ( XV -1787) errgimn dmografikoa:
azkund natural baxua (%0,5). jaiotzatasa altua: antisorgailurik ez, familiarn iraupna eta nkazal ermuak mantntzko, HHT altua. eriotza tasa altua: gaixotasunak, gudak, igien falta, gosta, malikuritza. aurkikuntzn arrazoiak:arazo ekonomikoak (dmografiarn suprraldia produktu eta lengaien falta ekarri zuen), jakinmina (mundua sploratzko naia), norbrarn arrakasta (abntura grina), erlijio arazoak (fda edatzarn idala), aurrrapn tknikoak (kartografia, itsasntzi eta nabgazio tknikn obkuntza: iparorratza, astrolabioa). umanismoa:sorrra: erdi aroarn amaieran italian kultura klasikoa gorstn asi zn. bi mugimndu kultural: umanismoa eta errnazimndua. ezaugarriak/dfinizioa: XV eta XVI . mndarn asieran garatzn asi zn. erdi aroko ezagutzarn printzipio askorn ukapna eta zientziari buruz jakitko gogoa. aurkikuntza gografikoak:xtugaldarrk afrika inguratu zutn. nabigatzailak bojador lurmuturra pasa eta G in e ako golkoa aurkitu. bartolom e u dias afrikarn egoaldra iritsi, sprantza onara. vasco da gama indiara ldu. azknik M oluka uartetara iritsi. kotoia, 1gailuak eta z e ta kontrolatzn zutn. gztlarrak asiara mendebaldetik joan (elkano). munduarn bnakta: 1494an, gztela eta xtugal splorazio eta rmuen mugak finkatu zituzten Tordesillasko ituna egin ztenean. xtugaldarren esku gratu ziren: afrika, asia eta brasil. gztelarren esku geratu ziren: amerika eta filipinak. inglatrra eta frntzia Ipar Amerikako lurraldeak esploratzen hasi ziren.

Entradas relacionadas: