Aristoteles en Catalán

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,38 KB

(aspectes) a considerar mon e ides son- una logic JA Q identifica idees o formes am comceptes genrals/- altres metafisiqs identifica cualsvol idea amb les coses perfectes/ existeix jerarquia natural replica de la ideal:- idea del be no necesita presuposits q identiqin realitat - altres ides del be q manifestan son la justiciao valentia etc(jerarqies regim pol.)=timocracia.aligarquia. democracia.tirania (ARITOTIL)(idea tercer home)sempre q dues entitats sasemblen es xq participen en la mateixa idea(si lome concret particpa en la idea de omellavors ia una tercera idea q expliqi aixo)Antropoligia(etica):saber practic amb el q lome organitza la seva vida,com q lome te anima racional pot reflexionar y sencarrega dorientar el comportament uma.aqesta te dimensions teleologiqs xqq les nostres accions tenenun afinalitat(el be)/ endonimiacosa q t una finalitat es actualisar les seves potencies.aqestes poten. es desenvolupen en:virtuds dianocritiqs:exercitar les capacitats intelectuals/deriven en/potencia(rao pratica),art(deduir de forma racional),sabiesa(comprensio de la veritat),ciencia .inteligencia/V.etiqesmanera actua, es relacionen amb compor
tament uma,controlan les nostres pasions. actuaream be sempre q la racional controli desitjos

Entradas relacionadas: