Argudioak eta falaziak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 13,58 KB

 

1.- Izenburua:

 • Iradokitzailea eta irakurketara bultzatuko duena:

 • Saiatu ez idazten ohikoak diren izenburuak:.... Bai ala ez?

 • Galdera erretorikoak lagungarri dira

 • Utzi azkenerako lan hau

2.- Egitura mailan:

 • Sarrera

 • Ikuspuntua

 • Argudioak eta kontra-argudioak

 • Ondorio edo laburpena (tesia indartuz)

(Edo beste aukera:
ikuspuntua bakarrik amaieran)


3.- Sarrera:


 • Saihestu: “Gaur egun….” (gomendioa da) nork ez du inoiz...

 • Izan sortzailea

 • Zaindu estiloa (baliabide estilistikoak erabilgarri dira horretarako: anaforak, paralelismoak….)

 • Galdera erretorikoek laguntzen dute tesia planteatzen.

4.- Argudioak eta kontra-argudioak:


 • Zenbat eta objetiboagoak, hobe (datuak, autoritatea dutenen adierazpenak….)

 • Gutxienez bi motatakoak.

 • Bi argudio

 • Kontra-argudiaketari erantzun, zure aldeko argudio batekin

5.- Testu-antolatzaileak eta modalizatzaileak:


 • Erabili testu-antolatzaileak ideiak lotzeko:

  • Gehitzekoak: bestalde, gainera, halaber…..

  • Aurkaritzakoak: berriz, aldiz, ostera…..

  • Ondorioetarako: Ondorioz, beraz, horregatik, hortaz

2.-Argudio motak(osatzeko, paperetik)


 • Adibideetan oinarritutako argudioak

 • Autoritatezko argudioak:

  • Gaia ezagutzen duen norbaitek esandakoa erabiltzen da.

 • Tradizioan oinarritutako argudioak:

 • Kausa-ondorio erlazioan oinarritutako argudioak

3.- Falaziak edo argudio faltsuak:

irain eginez

autoritate faltsua

kausa ondorio flatsua

emozioetara

gupida sorraraziz

gehiegizko orokortzea

6.- Pertsona deiktikoak:

 • Igorleari eta hartzaileari erreferentziari egiten dioten markak.

  • Izenordainak: ni, gu, zu, zuek...

  • Aditz morfemak (aditz dituzten letra batzuk)

   • Igorlea: diot

   • Hartzailea: diozu

  • Plural hurbila: -ok artikulua (lagunak: ni eta nire lagunak)      

 • Igorlea pluralean (GU) izan daiteke:

  • Igorlea + hartzailea

  • Igorlea + beste batzuk (plural hurbilari lotzen zaio)


Entradas relacionadas: