Argudio testua egitura

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,87 KB

 

Argudio testua


Nork bere iritzia, ideia edo ustera defendatzeko erabiltzen duen arrazoi, gertakizun edo argudioz oasaturiko testua da. Gure pentsamenduak, jarrerak eta ekintzak arrazoitzen ditugu, eta besteena gaizesten dugu.


4elementu:
 tesia, objektua, argudioak, ondorioa.

TESIA:


gaiaren aurrean argudiatzaileak hartzen duen jarrera da, hau da, bere iritzia.

OBJETUA:


arrazoitzen ari den gaia bera da.

ARGUDIOAK:


tesia defendatzeko ematen diren arrazoiak dira.

ONDORIOA:


tesian emandako iritzia edo ikuspuntua indartua agertzen da.

ARGUDIO TESTUAREN BEREIZTASUNAK:ORDENA:


gaia edo tesia defendatzeko erabiltzen diren argudioak, datuak eta gertaerak modu ordenatu eta koherentean agertu behar dira.

ARGITASUN ETA ZEHAZTASUNA:


erabiltzen dn hizkuntzan zehastasuna izango da nagusi. Argudio zehatzak eta argiak, eta horretarako erabili diren hitzak eta ideiak ere.

SOTILTASUNA


Gauzak era sotilean azaldu behar dira, estilo zail eta korapilatxuak alderatuz.
OBJEKTIBOTASUNA: Arrazoi edo argudio objektiboak izaten saiatu behar dugu. Arrazoi edo argudio objektiboetan oinarrituta defendatu behar dugu gure tesia.

SENDOTASUNA:


Gure argudio testua sendoagoa izateko datu zehatzak, informazioa, dokumentuak, ikerketak..
aipatu ditzazkegu.

EGITURA:


orokorrean tesi edo arazobatetik abiatuz, tesi berri edo ondorio batera heltzen da. Prozesua horrelakoa izaten da: Hasierako tesia, argudioen garapena, tesi berria edo ondorioa.

HASIERAKO TESIA:


tratagai den asuntu, gorabehera, arazo edo kontra egin nahi zaion posturaren aipamena dator. Eztabaidaren aurkezpenenean, alegia.

ARGUDIOAREN GORPUTZA:


defendatzen den jarrera indartzeko edo aurkakoa refusatzeko beharrezkoak diren argudio, datu, ideia,exemplu..En formulazioa egiten da. Batzuetan igorleak tesia hasieran aipatzen du (dedukziozko argudio modua)
, besteetan argudioak garatu ondoren aipatzen du (indukzioko argudioaren bidea jarraituz).

ONDORIOA:


testuetan argudiatutako arrazoien ondorioztapena edo ekarpena biltzen duen azken partea da. Tesi berdina edo desberdina izan daiteke.

EZAUGARRI LINGUISTIKOAK:


MAILA MORFOSINTAKTIKOAN:


 1)esan, uste, iritzi, argudiatu, erantzun, errefusatu... Motako aditzak. 2) perpaus subordinatuak (menderakuntza) dexente erabiltzen da. Baita aurkaritza juntadurako juntagailuak ere. 3) estilo nominalaren nagusitasuna. 4) era askotako laguntzaileen ugaritasuna (adjektiboak, oposizioak..) guztia, argitasuna eta ulergarritasunaren bila. 5) lehenengo pertsona eta plural maiestatikoa asko erabiltzen da.

MAILA FONIKOAN:


1) erdarakada gehiago erabiltzearen ondorioz ohikoak ez diren sekuentzia fonikoak agertzen dira. 2) sekuentzia fonikoa arrotza izan arren, grafia arrotzak.

MAILA LEXIKO-SEMANTIKOAN:


1) esanahi bakarrekoak ez diren teknizismoak erabiltzea. Esanahia, autoreak maneiatzen duen ideologia-sisteman zehazten da. 2) zenbait baliabide erretoriko erabiltzea, adib: anafora, elipsia, paralelismoak.. 3) behin eta berriz, hitzak birdefinitzen dira, ulergarritasunaren, dibuglazio nahiaren adibide delarik. 4) formulak, kultismoak, aipuak etab. Erabiltzea, autoritatearen alde egiteko modu gisa.

TESTUAREN MAILAN:


Antolatzaileak, arrazoiak lotzeko eta konklusioak emateko balio dutelako, molde logikokoak izaten dira nagusiki.

ARRAZOIAK EMATEKO:


(kausazkoak)

ARRAZOIAK KONTRAJARTZEKO
(aurkariak)

KONKLUSIORAKO:


(konklusioa emateko)
igorle hartzailearen jokoak garrantzi handia du. Egituran garrantzia du tesien eta argudioen gorputzak. Horien bloke edo zatikako egitura ondo zaindu behar da. Beste testu edo idazle batzuen aipu, erreferentzia, iruzkinak... Asko ageri ohi dira.


Entradas relacionadas: