Arbitrarisme noucentisme

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,46 KB

Modernisme versus noucentisme

El noucentisme és l’oposició al Modernisme i alhora el seu continuador ja que el noucentisme aprofita tot allò que havien posat en marxa a la renovació cultural els modernistes i aquesta situació pot ser duta a terme gracies a la influencia dels polítics i els intel·lectuals. Els noucentistes van continuar el projecte modernista d’una creació de la cultura catalana moderna.

Coincidències: 1 Procés de transformació de la cultura i la societat catalana. 2 Antipairalisme i europeisme.3 Lluita per la creació d’una llengua literària apta per a tots els usos de l’activitat social

Divergències:

Modernisme. 1 Ruralisme, localisme i romanticisme. 2 Els artistes estan aïllats i s’oposen al poder polític . 3 Les seves propostes són idealistes i radicals

Noucentisme


1 Classicisme, civilitat, cosmopolitisme i arbitrarisme. 2 Els intel·lectuals col·laboraven amb el poder polític . 3 Les seves propostes eren realitzables a curt termini  

El noucentisme projecta un programa d’actuació ideològica i estètica i aquest programa es basava amb:

Imperialisme


Es una versió actualitzada i conservadora de les idees del regeneracionisme català sobre España.

Aritrarisme


Defineix la filosofia noucentista a l’entorn de la creació literària com el domini de la voluntat humana sobre la realitat.

Civilitat  mostra una convivència democràtica, harmònica i ordenada.

Classicisme s’establi la mediterraneïtat com a emblema definidor del moviment, així s’atribuïen el seny, la raó la claredat i la llum del paisatge mediterrani.


Avantguardisme

Futurisme


ruptura total amb el passat i  tradició, i exaltava l’esport, la velocitat i el dinamisme, les invencions tècniques i mecàniques, el risc... Manifestava el culte al jo i a la joventut                      Tècniques. Eliminació de l’adjectiu i l’adverbi, Abolició de la puntuació de les majúscules, Ús de signes aritmètics, musicals...

Cubisme


moviment demanava la participació del espectador, el qual havia de reconstruir l’obra mentalment, defensava les actituds ideològiques del pacifisme i l’humanitarisme.

Tècniques literàries. Ús de diferents lletres d’impremta , Desaparició d’enllaços lògics de la frase

Dadaisme  moviment més radical que es caracteritzava per una actitud anarquista, l’exaltació del jo lliure i independent i la negació constant de la moral tradicional. Defensava l’espontaneïtat, l’atzar, l’absurd i la bogeria

Tècniques literàries:  expressar-se amb una espontaneïtat total.

Surrealisme

Sintetitza tolts els moviments anteriors, volia anar a la realitata mes amagada, i lunic accés era entran en el mon del somnis (psicoanalisis) Aquest moviment es divideix en dos períodes: 1r període: literari i artístic 2n període: + moral, psicoanalisi imp.

Tècniques literàries:Defensa del consum de drogues, Ús d’al·literacions i anàfores...


Entradas relacionadas: