7

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,19 KB

Mercè Rodoreda. Classificació obra:
1)Anys de formació
: son els alnys d’aprenentatge, en q rodoreda es movia per unes ganes d’escriure per fugir de l’ambient decebedor. Escriu 4 obres q després rebutja es poden agrupar en 2 grups. 1)Soc una dona honrada? I Del que hom no pot guigir son psigològiques.2) Un dia en la vida d’un home i Crim, que reflecteixen la influencia humoristica del grup Sabadell.
2) Obres realistes:Etapa de joventut: premadia amb el premi Crexells. Fa una novel·la psicològica i simbolista. Trobam referències autobiogràfiques-
Etapa de Maduresa: Comença amb Vint-i-dos contes i es referma amb La plaça del diamant, els termes recurrents son duits fins als limits. Amb Jardí vora el mar s’inicia un canvi de tecnica, la vida no es representa com a experiència dolosora, sino que pot ser observada des de l’amor.
Etapa de vellesa: La mort es presenta amb contorns mitics arrodonida pels contes de La meva Cristina i altres contes novel·la amb un procés de decadéncia i mort reflectida en la torre on viuen.
Obres de fantasia.Hi ha 3 clases de bilingüisme:
-Individual
: Té un grau menor de poliglotisme, domina diverses llengues, la persona es capaç d’usar 2 idiomes el natural i el adquirit.
-Territorial: Es quan un mateix espai geografic apareix dividit en 2 zones delimitades lingüísticamente. (Ex: Pais Valencià Costa: catalanoparlants, Interior: cstellanoparlants).
-Social: Es la situación en que dins un mateix territorio un grup d’individus domina necesariament 2 llengues la propia(L1) i l’imposada, aixo implica la minoritzazcio de L1, els parlants de L1 son bilingües per necesitat mentres que els paralants de L2 poden ser bilingües voluntariament. Tot això implica un conflicte lingüistic (que es la tensió entre 2 llengues per ocupar àmbits d’us).
Per aixo hi ha 3 sortides:
-Substitució Ling:
Monolingüisme (L1) > Biling.social (L1+L2) > Monoling (L2).
-Normalitzacio Ling: Monoling(L1) > Biling.social (L1+L2) > Monolin (L2) per aixo es necesari 2 factors que son la politica i la lleialtat ling.
-Pidginització: Monoling (L1) > Biling.social (L1+L2) > Creació Pidgin (L3).
Diglòssia:
Segons Ferguson
: Es quan dins una mateixa llengua 2 varietats ling. Compleixen funcions diferents. Una es estándar i l’altra col·loquial, una te mes presitgi q s’altre, una te normativa i s’altre no. Pero hi ha una situacio estable i no hi ha conflicte ling.
Segons Fishman: Dins un mateix teritori s’usen 2 lleng diferents amb funcions diferents
Lleng A > ámbit formal. Lleng B > ámbit informal. [Ex: El castellà i el Català en l’epoca Franquista].

Entradas relacionadas: