Aparell diguestio i respiratori

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,27 KB

 
*L'aparell diguestiu s'encareg
*tipus de aparells d'una banda de transofrmar els
-l'aparell digestiu aliments en substancia mes senzilles perque
-l'aparell respiratori les cel.lules els pugin absorvir i utilizar.
-l'aparell circulatori
-l'aparell excretor

*parts del cos digestiu *La ingestio es la entrada d'aliments
boca,fetge(una kosa marron) al tub digestiu a traves de la boca.
pancrees(lo q parece maiz)
intesti prim,faringe,estofag,estomac *La digestio es la transformacio dels alimnes
intesti gros en substancies mes senzilles.

*mecaniques:consisteix en tallar els aliments *La masticacio:es una accio mecanica
quimica:consisteix en la transformacio dels aliments per mitja de la qual els aliments s'esmicolen.

*La insalivacio: els alimens es mesclen amb la saliva y produeix una accio quimica.
*accio quimica->sucs gastrics
accio mecanica->moviment persitalitcs
*malalties del aparell diguestiu
-les caries,el restreyiment,les ulceres,la gastrotinritis,
la cirrosi hepatica.
*parts del aparell respiratori
faringe,laringe,bronquis,fossa nasal,
tranquea,pulmons.
*malalties de l'aparell respiratori
la bronqitis,l'asma,la turbeorcolisi,
el refredat o la grip.

Entradas relacionadas: