Aparell digestiu i respiratori

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,27 KB

ViatgeAliment:el viatge de l'aliment comensa quan se'l fiquem a la boca,les dents son les encarregades de mastegarlo i trosexarlo per a facilitar el proces digestiu,Una vegada a la boca es mescla amb la saliva formant el bol alimentari, una massa d'aliments i saliva que facilita el pas a la faringe(gola) i a l'esofag, un conducte que acaba en l'estomac,mentre si tinguerem moviments involuntaris en l'esofag o a lintesti l'anomenariem;moviment peristàltic.
ProcsDgstiuEstomac:el bol alimentari a l'estomac (estant 3 o 4 hres seli anomena digestió)es va msclant amb el sucgastric,aquesta mescla s'anomena quim;una massa mes fluida qel bol alimentari.el sucgastrisc cnte:pepsina (aquest comença la digstio d les proteines) i À cid cl orhídric (facilita la disgregació de les fibres d'aliment dstruint ls bcteris q puga cntenir .
ProcsDgstiuIntstiPrim:el quim pasa a l'intestiPrim i el duodé entra amb cntacte amb els sucs gastrics procndents dl pancrees i el fetge. Contenen enzims com la lipasa. Descomponen ls grases, complementn la transformació dls glúcids yles proteíns.
FncióL'intstíGros:els pocs nutrients que no han estat digerits prèviament,i part de l'aigua,passen a l'intestí gros a través de la valvula ileocecal per eliminar aigua de la matèria no digerida i formar l'excrement.La femta conté restes dels aliments, celules dla mucosa ntestinal i bacteris .
TrnsprtPrepracioAire:e l mucus, una substància viscosa que atrapa les partícules de pols i els microbis. pasa x les fosses nassals i comenza a purificar i humitejar l'aire.ala faringe mentre q l'aire passa a la laringecntinua a l'esofag,a les parets laterals es localitzen les amígdales, encarregades de produir glòbuls blancs. ala laringe es troba l'epiglotis, qes tanca quan nia alimnt ala faring x evitar q obture elpas del'aire.a la traqea els cilir desplasen el mucus carregat d'impureses ala faringe i l'esternut explsa ls prticules n ls vies rspiratories.i per fi als brnqiols la traqea es burifica en dos bronqis i penetra en un pulmo ramificantse en cndctes ms mnuts qels brnqiols.ls ultimes d'aqestes acaben en alveols pulmonars.

Entradas relacionadas: