Anxel Fole

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,91 KB

Os catro libros principais k publicou Anxel fole son volumes d contos.Os dous 1ºs,A lus do candil(1953)e Terra Brava(1955), estan estreitamente relacionados: ambos reflivcten o mundo rural das terras do Courel e do Incio e recorren a unha estructura narrativa semellante,como e a de recoller os relatos k varias persoas narran nunha das longas conversas ao redor da lareira ou dunha mesa,tan comuns no mundo rural galego da epoca.
Os libros da que se podería xamar 2º etapa do autor son Contos da neboa(1973) e Historias k ninguen cre(1981),ambientados xa no mundo urbano da cidade d lugo, ainda k sigan estando presentes elementos do conto d medo e misterio k xa carecterizaban os titulos anteriores.Ao autor gustaballe xogar con tramas onde o misterio e a acventura teñen un papel sobranceiro;como contraste,atopamos tamen un certo ton d umor en todas as suas paxinas.
Nos seus librosemprega unha lingua rica e enxebre ,xa k o seu galego e recollido entre as xentes das terras do Courel,con abundantes dialectalismos e barbarismos.Fole móstrase na sua obra baixo a figura dun contador d contos.El mesmo se ten referido a sua preferencia por este modelo d narracion popular fronte ao conto literario.

Entradas relacionadas: