Antic règim

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,43 KB

l'antic règim és el sistema polític, econòmic i social d'entre els s. XVI-XVIII.

SISTEMA POLÍTIC: el sistema polític és absolutista: un rei té tots els poders; el legislatiu, l'executiu i el judicial. Tots els poders cauen en la seva persona. És un estat centralista, es a dir, que es governa des de un sol lloc.

SISTEMA SOCIAL: els sistema social és estamental, néix al s.V. Té un immobilisme vertical: la societat es divideix en priviliejats i no priviliejats. La ventatja dels priviliejats es que no paguen impostos.

SISTEMA ECONÒMIC: Agricultura: predomina la de subsistència. Va haver un període de crisi de subsistència i les conseqüències van ser la fam, augment de la mortalitat, dels preus i va provocar revoltes socials. IndústriaPutting out: empresaris contracten a la gent i la fan fer objectes i una vegada acabats l'empresari els paga. Domestic system: grup d'artesans fan objectes i els venen a comerciants, els quals s'encarreguen de vendre-ho. Manufactures reials: els beneficis se'ls queda el rei. Comerç: El comerç és exterior. És important perquè enriqueix l'estat. Les monarquies absolutes contracta gent mitjançat monopolis. El comerç basicament és entre Europa i Amèrica.  Política: Mercantilisme: afavoreix comerç exterior, basa la riquesa de l'estat, proteccionista. Parlamentarisme: la ventatge del parlamentarismeés que el tribunal de justicia és independent.

PROBLEMES DE L'ANTIC RÈGIM: augment dels impostos provoca una crisi econòmica, més priviliejats, nivell de vida més baix. Provoca reivindicacions: la burgesia a pesar que va créixer molt econòmicament no tenien influència política. La noblesa havia perdut la justificació de la seva posició priviliejada. Els no priviliejats feien reivindicacions perquè els seus esforços no eren recompensats.

Entradas relacionadas: