Amortitzacions comptabilitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 45,7 KB


Deure

llibre

menor

Haver


0

7000

bancs

0

600

deutes amb e.C.

0

1000

EPI

0

9150

Capital

0

500

AI
0

1250

Mobiliari
1

1200

compra de merc

1

600

bancs

2

600

proveidors

2

600

proveidors amb e.C.

3

1000

bancs

3

2000

venda de merc.

3

1000

clients
4

600

deute amb e.C.

4

600

bancs

4

600

interessos x deutes

45

1500

elements de transport

5

1500

proveidors immob.

6

350

subministres

6

350

bancs

7

3450

sous i salaris

7

520

hp creditora

7

1000

ss a carrec emp.

7

1180

ss creditora
7

2750

bancs

8

520

hp creditora

8

1700

bancs

8

1180

ss creditora
9

1000

clients efe.Comercia

9

1000

clients

10

1000

bancs

10

1000

clients ef.Comercia.

11

1400

Caixa

11

1400

arrandaments i canonscorrecions

amortitzacions
12

225

amortit.Immob material

12

225

amort.Accions immob material

13

25

amortit.Immob intang

13

25

amortit.Immob intang

14

0

mercaderies

variació mercaderia inicia.

14

0

mercaderies

15

1000

mercaderies

15

1000

variació merca. Final


regularització

i tancament

de perdues

i guanys


ingressos

despeses


1000

variació mercaderies

1200

compres de merca.

2000

venda de merca.

1000

ss a carrec de l’empre.

1400

ingres. X arrandaments

50

interesos per deure350

subministraments3450

sous i salaris

Perdues i guanys

1900


225

amort.Immob.Material25

amortit.Immob.Intang.tancament225

amort.Acumulat.Immob.Material

1000

EPI

25

amort.Acumulat.Immob.Intangible

500

AI

600

proveidors efe.Comerci

1000

mercaderies

9150

capital

2950

bancs

1500

proveidors d’immob.

1250

mobiliari1400

caixa1500

elements. Transp1900

perdues i guanys

Entradas relacionadas: